Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question

BEZPOŚRENIE STOSOWANIE NORM KONSTYTUCYJNYCH

Zgodnie z art. 8 Konstytucji przepisy stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

Nie są stosowane bezpośrednio:

Pewne prawa, które można dochodzić tylko w granicach ustawy np. minimalne wynagrodzenie za pracę i sposób jego ustalenia

Gdy norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale [...] np. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia – jednostka nie może wnosić o to roszczenia.

Przy sprzeczności ustawy z Konstytucją, sąd musi zastosować ustawę lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności. Jeśli sąd oprze wyrok o tą ustawę – strona może złożyć skargę konstytucyjną. Art.84 i 217 Konstytucji w zakresie obowiązków podatkowych odsyłają do ustaw.

Answer
programowy

Question

BEZPOŚRENIE STOSOWANIE NORM KONSTYTUCYJNYCH

Zgodnie z art. 8 Konstytucji przepisy stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

Nie są stosowane bezpośrednio:

Pewne prawa, które można dochodzić tylko w granicach ustawy np. minimalne wynagrodzenie za pracę i sposób jego ustalenia

Gdy norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale [...] np. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia – jednostka nie może wnosić o to roszczenia.

Przy sprzeczności ustawy z Konstytucją, sąd musi zastosować ustawę lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności. Jeśli sąd oprze wyrok o tą ustawę – strona może złożyć skargę konstytucyjną. Art.84 i 217 Konstytucji w zakresie obowiązków podatkowych odsyłają do ustaw.

Answer
?

Question

BEZPOŚRENIE STOSOWANIE NORM KONSTYTUCYJNYCH

Zgodnie z art. 8 Konstytucji przepisy stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej.

Nie są stosowane bezpośrednio:

Pewne prawa, które można dochodzić tylko w granicach ustawy np. minimalne wynagrodzenie za pracę i sposób jego ustalenia

Gdy norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale [...] np. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia – jednostka nie może wnosić o to roszczenia.

Przy sprzeczności ustawy z Konstytucją, sąd musi zastosować ustawę lub wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności. Jeśli sąd oprze wyrok o tą ustawę – strona może złożyć skargę konstytucyjną. Art.84 i 217 Konstytucji w zakresie obowiązków podatkowych odsyłają do ustaw.

Answer
programowy
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
bezpośrednio: Pewne prawa, które można dochodzić tylko w granicach ustawy np. minimalne wynagrodzenie za pracę i sposób jego ustalenia Gdy norma Konstytucji nie ma charakteru normatywnego, ale <span>programowy np. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego zatrudnienia – jednostka nie może wnosić o to roszczenia. Przy sprzeczności ustawy z Konstytucją, sąd musi zastosować ustawę lub wys

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p6

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.