Do you want BuboFlash to help you learning these things? Or do you want to add or correct something? Click here to log in or create user.Question
ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa KPA art. 61 Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania: Wniesienie żądania przez [...] – wnioskodawca nie posiada zdolności prawnej lub nie ma interesu prawnego w sprawie Istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania – nie zostały wyszczególnione w KPA
Answer
osobę niebędącą stroną

Question
ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa KPA art. 61 Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania: Wniesienie żądania przez [...] – wnioskodawca nie posiada zdolności prawnej lub nie ma interesu prawnego w sprawie Istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania – nie zostały wyszczególnione w KPA
Answer
?

Question
ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa KPA art. 61 Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania: Wniesienie żądania przez [...] – wnioskodawca nie posiada zdolności prawnej lub nie ma interesu prawnego w sprawie Istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania – nie zostały wyszczególnione w KPA
Answer
osobę niebędącą stroną
If you want to change selection, open original toplevel document below and click on "Move attachment"

Parent (intermediate) annotation

Open it
> ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO NA GRUNCIE USTAWY – KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Ustawa KPA art. 61 Przesłanki odmowy wszczęcia postępowania: Wniesienie żądania przez <span>osobę niebędącą stroną – wnioskodawca nie posiada zdolności prawnej lub nie ma interesu prawnego w sprawie Istnienie innych uzasadnionych przyczyn uniemożliwiających wszczęcie postępowania – nie zostały wyszc

Original toplevel document (pdf)

owner: Nauta2 - (no access) - Egzamin-na-doradcę-podatkowego-pytania-otwarte.pdf, p777

Summary

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Details

No repetitions


Discussion

Do you want to join discussion? Click here to log in or create user.