Edited, memorised or added to reading queue

on 08-Sep-2015 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 150907704

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Jak wymawia się słowo any i wszystkie wyrazy, które zawierają -any-, np: many, anyone itd.?
Answer
/eni/, wyjątkowo nie */ani/, chociaż zazwyczaj a wymawia się jak polskie a

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907711

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Jak wymawia się a w słowach bat, man, match, catch itd.?
Answer
Jak polskie a w wyrażeniu "plan miasta" (krótko!)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs#angielski #angielski-bez-błędów
Nieakcentowana początkowa litera „a” nigdy nie jest wymawiana jak /ei/
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 150907728

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Nieakcentowana początkowa litera „a” [kiedy?] jest wymawiana jak /ei/
Answer
nigdy nie jest wymawiana

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Nieakcentowana początkowa litera „a” nigdy nie jest wymawiana jak /ei/

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#angielski #angielski-bez-błędów
1. Istnieją dwa sposoby wymawiania „-able” na końcu wyrazu:
  • /ejbyl/ — akcentowane
  • /ybyl/ — nieakcentowane
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 150907742

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
1. Istnieją dwa sposoby wymawiania „-able” na końcu wyrazu:
  • /[...]/ — akcentowane
  • /[...]/ — nieakcentowane
Answer
  • /ejbyl/ — akcentowane
  • /ybyl/ — nieakcentowane

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
1. Istnieją dwa sposoby wymawiania „-able” na końcu wyrazu: /ejbyl/ — akcentowane /ybyl/ — nieakcentowane

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 150907749

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
A: Zgadzasz się ze mną?
B: Oczywiście! Zawsze się z tobą zgadzam, nieprawdaż?
Answer
A: Do you agree with me?
B: Absolutely! I always agree with you, don't I?
/AbsylUtli/ - akcent pada na pierwszą i trzecią sylabę

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907759

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
A: Czy chcesz pójść na przyjęcie?
B: Absolutnie! Nie poszedłbym nawet, gdybyś mi zapłacił.
Answer
A: Do you want to go to the party?
B: Absolutely not! I wouldn't go if you paid me! (NIGDY: ^absolutely no!)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907766

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
A: Pożyczysz mi 50 złotych?
B: Odpada (nie ma mowy)! Jesteś mi już winien 200.
Answer
A: Will you lend me 50 zlotys?
B: No way! You already owe me 200.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907773

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
A: John mówi, że zamierzasz go zwolnić.
B: To absurd.
Answer
A: John says you're going to fire him.
B: That's absurd! (NIGDY: *That's an absurd!)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907780

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
A: Myślę, że powinniśmy płacić naszym niemieckim robotnikom w twardej walucie.
B: Co za absurdalna propozycja!
Answer
A: I think we should pay our German workers in hard currency.
B: What an absurd suggestion!

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907787

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
czasownik to accent (akcentować, podkreślić) wymawiamy
Answer
/aksENT/ Akcent pada na drugą sylabę.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907794

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Rzeczownik accent (akcent) wymawiamy
Answer
/Aksynt/. Akcent pada na pierwszą sylabę.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907801

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
Nie mam telefonu, więc nie mam dostępu do Internetu.
Answer
I don't have a phone, so I don't have access to the Internet. (NIGDY: *I don't have an access...)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907808

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Czy rzeczownik access jest formalny czy nieformalny?
Answer
Access jest określeniem formalnym, często występującym w pismach urzędowych. Anglicy rzadko używają go w mowie, zazwyczaj tylko w utartych zwrotach.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907815

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot bardziej formalny):
Pracownikom nie wolno wchodzić do gabinetu dyrektora.
Answer
Employees have no right of access to the manager's office.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907822

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot mniej formalny):
Pracownikom nie wolno wchodzić do gabinetu dyrektora.
Answer
Employees are not allowed to go into the manager's office.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907829

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot bardziej formalny):
Sędzia nie zezwolił Janowi na widywanie córki.
Answer
The judge did not grant Jan access to his daughter.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907836

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot bardziej formalny):
Sędzia nie zezwolił Janowi na widywanie córki.
Answer
The judge didn't allow Jan to see his daughter.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907843

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot bardziej formalny):
Chcę zobaczyć moje akta personalne.
Answer
I demand access to my personal file.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907850

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz (zwrot mniej formalny):
Chcę zobaczyć moje akta personalne.
Answer
I want to see my personal file.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907857

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
Akademik zapewnia zakwaterowanie dla 2500 studentów.
Answer
The hall of residence provides accommodation for 2,500 students. (NIGDY: ...* provides an accommodation...)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907864

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
Trudno jest znaleźć kwatery studenckie w Krakowie.
Answer
Finding student accommodation in Kraków is very difficult.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907871

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
Z powodu wypadku spóźnił się do pracy.
Answer
Owing to the accident, he was late for work. (NIGDY: * According to the accident, he...)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907878

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
Przetłumacz:
Był zmuszony zwolnić się z pracy z powodu złego stanu zdrowia.
Answer
He was forced to resign because of his poor health.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 150907889

Tags
#dku #english
Question
Recommendation with had better.
Answer
This structure is most commonly used to make recommendations. It can also be used to express desperate hope as well as warn people. Whe we use "had better" there is a suggestion that if the advice is not followed, something bad may happen.
Ex.
You had better take your umbrella with you today. RECOMMENDATION
I'm terribly late for my flight! The bus to the airport had better get here soon! DESPERATE HOPE
You had better watch the way you talk to me in the future, yound man! WARNING

We normally contract this form when talking, if possible: You'd better take! You'd better watch...

We use "had better" to give advice about specific situations, not general ones. If you want to talk about general situations, you must use "should".
* You should brush your teeth before you go to bed.
* I shouldn't listen to negative people.
* He should dress more appropriately for the office.
Anyway, the form "should" can always be used, whether for general or specific advice

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill