Edited, memorised or added to reading queue

on 16-Aug-2016 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 150915047

Tags
#angielski #angielski-bez-błędów
Question
przetłumacz:
Zanosi się na deszcz. Radzę ci wziąć parasol.
Answer
It looks like rain. I advise you to take an umbrella.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs#pdev
Podczas pracy z tysiącami osób, które odkładają działanie, odkryłem, że jest jedna podstawowa przyczyna tego zjawiska: pozwala ono tymczasowo pozbyć się stresu.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instalacje #technika
Woda zajmuje oko o 70% powierzchni globu ziemskiego i jest czynnikiem niezbędnym do życia na Ziemi.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instalacje #technika
Wody opadowe odprowadzane są z budynku odrębnym systemem przewodów. Nie wolno ączyć tych przewodów z instalacją kanalizacyjną wewnątrz budynkn.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#instalacje #technika
Wody opadowe mogą być odprowadzane przewodem umieszczonym na zewnątrz lub wewnątrz budynku. Instalacja odprowadzająca wody opadowe sk ada się z: • • • rynny umocowanej przy okapie ze spadkiem 0,2 0,5%, • mr spustowych przymocowanych do ścian budynku.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
W chińskiej m edycynie wątroba odpow iada za harm onijny przepływ energii w przewodzie pokarm owym, a jeżeli tego nie ro bi, do żołądka i śledziony dociera zbyt dużo energii z pokarmów, co powoduje w zdęcia i nudności. Chiński lekarz zawsze zaczyna leczyć nadwagę czy otyłość od wspomagania wątroby. Chiński system m edyczny m a o wiele w ieków dłuższą tradycję niż system m edycyny zachodniej, dzięki czem u chińscy lekarze m ieli więcej czasu, by to zrozumieć
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
energia. Imbir wpływa w szczególny sposób na merydiany żołądka i jelita grubego. Charakteryzując się ciepłą energią (wen) działa silnie rozgrzewające oraz wywołuje ruch rozpraszający, toteż jest zalecany na niektóre kłopoty z trawieniem (wychłodzony żołądek i zimne jelito grube} oraz w przypadku wilgotnego kaszlu albo przeziębienia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs