Edited, memorised or added to reading queue

on 04-Jul-2017 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 1453118590220

Tags
#conversation-tactics
Question
What should you do to warm up before socializing?
Answer
Read out loud exaggerating emotions.


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Here are the steps. Open a book, find an article, consult your favorite poet. Find an excerpt about 400 words long, preferably with dialogue from different characters. The more exciting and emotional the excerpt the better. Read the excerpt out loud. Scream parts of it loudly, while exaggerating whispers in other parts. Use different and zany voices for different characters. Exaggerate any emotion you see in the excerpt tenfold – insane laughter, boiling rage, confusion, joy, etc.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1603022490892

Tags
#analyst-notes #cfa-level-1 #financial-reporting-and-analysis #reading-26-understanding-balance-sheets
Question
Which part of the balance sheet is harder to understand?
Answer
owner's equity

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill
Subject 1. Components and Format of the Balance Sheet
dent upon the occurrence or non-occurrence of one or more future events to confirm the amount payable, or the payee, or the date payable, such as services or product warranties and other contingencies. Owner's Equity <span>The complexity of capital stock agreements and the various restrictions on residual equity imposed by state corporation laws, liability agreements, and boards of directors make the owner's equity section one of the most difficult sections to prepare and understand. This section is usually divided into three parts: Capital stock: the par or stated value of the shares issued. Additional paid-in capital: the excess of amounts paid in oveFlashcard 1622734933260

Tags
#tvm
Question
Growth rate formula
Answer
g = (FVN / PV)1/N – 1  

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill


Flashcard 1622737554700

Tags
#tvm
Question
Growth rate formula con raiz
Answer
g = N√(FVN / PV) – 1  

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill


#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Dobra matka robi coś więcej, niż tylko opiekuje się swoim dzieckiem. Ona patrzy na nie również przez pryzmat przyszłych dni. Dla tego też powinna wciąż widzieć w dziecku [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Mama Kontroler [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
podczas gdy Mama Zawsze Szef [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Władza oznacza „wiedzę” lub „siłę”. Jej celem jest pomoc w panowaniu [...] .
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Mama powinna zachęcać swoje dziecko do podważania jej decyzji i wyznawanych wartości. Możesz stać się dla innych równorzędnym partnerem tylko wtedy, gdy nauczysz się [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Dobra matka nie obraża się, gdy dziecko się jej sprzeciwia i podważa jej autorytet, lecz cieszy się z tego, że tak się dzieje. Wie, że jej córka czy syn [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Na przeciwnym biegunie jest nasza zdolność rezygnowania z permanentnego sprzeciwu i ciągłych protestów na rzecz akceptacji naszego miejsca w świecie.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Gdy mama uczy swoje dziecko zarówno kwestionowania, jak i pod- porządkowywania się autorytetom, pomaga mu w ominięciu dwóch destruktywnych, ekstremalnych postaw: [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Dzieci muszą uczyć się odróżniania dobra od zła. Nauczenie ich respektowania podstawowych wartości to jedno z najważniejszych za- dań rodzicielstwa: „Pozostaną w twym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Wpoisz je twoim synom, [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Mama powinna nauczyć swoje dziecko samodzielnego myślenia. I choć bardzo ważna jest treść, jeszcze istotniejsze jest [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Bóg nie ma [...] Mama może uczyć, wypracowywać pewne nawyki i być wzorem relacji z Bogiem, ale nie może sprawić, że dziecko nawiąże prawdziwą więź z Bogiem.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
dzieci muszą uświadomić sobie i rozwinąć tkwiące w nich jedyne w swoim rodzaju [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Matka, zapewniając dziecku wszystkie powyższe dobra, powinna jednak pomóc mu obronić się przed naturalną tendencją, by [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Zdarza się, że dziecko odmawia podporządkowania się dyscypli- nie, której wymaga rozwój jego talentu. Jak powiedział Tomasz Edison: „Geniusz to [...] ”.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Mali chłopcy powinni uczyć się natomiast tego, że różnią się od matki. Matka powinna delikatnie i stopniowo wprowadzać syna [...]
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#duchowy #formacja #psychologia #rozwojowa #rozwój #wychowanie #wzrost
Prawda jest taka, że większość czasu w swoim życiu będą spędzać ze swoimi rówieśnikami. Muszą zatem, korzystając z emocjonalnego bagażu, który nabyli dzięki mamie i tacie, przenieść swoje uczucia w relacje, które z czasem rozwiną się w więzi rodzinne, krąg przyjaciół, wspólnotę Kościoła, relacje zawodowe i towarzyszące im środowisko. Mama powinna [...] choć to właśnie one staną się wkrótce powodem opuszczenia jej przez dziecko.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1622807809292

Tags
#tvm
Question
Cash flow additivity principle

Answer
Only Dollar amounts indexed at the same point in time are additive.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill