Edited, memorised or added to reading queue

on 10-Mar-2018 (Sat)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 150901939

Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
Question
if the market price is below its equilibrium level, the quantity demanded at that price [...], and we have excess demand.
Answer
exceeds the quantity supplied

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
if the market price is below its equilibrium level, the quantity demanded at that price exceeds the quantity supplied, and we have excess demand.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsBiegunowość źródła oznaczamy za pomocą strzałki, której grot wskazuje biegun dodatni.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#elektryka
Jeśli obwód składa się z kilku gałęzi (posiada co najmniej dwa oczka), to obwód taki nazywamy obwodem rozgałęzionym.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1782573305100

Tags
#elektryka
Question
Jeśli obwód składa się z kilku [...] (posiada co najmniej dwa oczka), to obwód taki nazywamy obwodem rozgałęzionym.
Answer
gałęzi

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jeśli obwód składa się z kilku gałęzi (posiada co najmniej dwa oczka), to obwód taki nazywamy obwodem rozgałęzionym.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfspod pojęciem oczka rozumiemy zbiór połączonych ze sobą gałęzi tworzących zamkniętą drogę dla przepływu prądu, mający te właściwość, że po usunięciu dowolnej gałęzi, pozostałe gałęzie nie tworzą już drogi zamkniętej dla przepływu prądu
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Obwód elektryczny można również określić jako zbiór oczek, przy czym pod pojęciem oczka rozumiemy zbiór połączonych ze sobą gałęzi tworzących zamkniętą drogę dla przepływu prądu, mający te właściwość, że po usunięciu dowolnej gałęzi, pozostałe gałęzie nie tworzą już drogi zamkniętej dla przepływu prądu.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#_av #b21 #elektryka #g1 #m_michalski #seo
Prąd przemienny to charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
Prąd przemienny to charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Stosunkowo największe znaczenie praktyczne mają prąd i napięcie o przebiegu sinusoid

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#_av #b21 #elektryka #g1 #m_michalski #seo
Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
dy> Prąd przemienny to charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne. Stosunkowo największe znaczenie praktyczne mają prąd i napięcie o przebiegu sinusoidalnym. <body><html>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
Flashcard 1782582217996

Tags
#_av #b21 #elektryka #g1 #m_michalski #seo
Question
Prąd okresowo zmienny: jest to prąd zmienny, którego zmiany powtarzają się w [...].
Answer
czasie

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Prąd okresowo zmienny: jest to prąd zmienny, którego zmiany powtarzają się w czasie.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782584577292

Tags
#_av #b21 #elektryka #g1 #m_michalski #seo
Question
Wartości [...] natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne.
Answer
chwilowe

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782586936588

Question
Biegunowość źródła oznaczamy za pomocą strzałki, której grot wskazuje biegun [...].
Answer
dodatni

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Biegunowość źródła oznaczamy za pomocą strzałki, której grot wskazuje biegun dodatni.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782588771596

Question
Jeden z zacisków źródła napięcia [przemiennego czy stałego?] ma potencjał wyższy – jest to biegun dodatni, oznaczony (+), zaś drugi zacisk ma potencjał niższy i jest to biegun ujemny, oznaczony (-).
Answer
stałego

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jeden z zacisków źródła napięcia stałego ma potencjał wyższy – jest to biegun dodatni, oznaczony (+), zaś drugi zacisk ma potencjał niższy i jest to biegun ujemny, oznaczony (-).

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782591130892

Question
Źródło rzeczywiste charakteryzuje się [...] E (sem) oraz rezystancją wewnętrzną R w - symbole graficzne źródła napięcia przedstawia rysunek 1.
Answer
siłą elektromotoryczną

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Źródło rzeczywiste charakteryzuje się siłą elektromotoryczną E (sem) oraz rezystancją wewnętrzną R w - symbole graficzne źródła napięcia przedstawia rysunek 1.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsRzeczywiste źródło napięcia w odróżnieniu od idealnego posiada rezystancję wewnętrzną RW.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Elektronika analogowa - teoria - ¼ród³a napiêcia i pr±du
ciej spotykanymi ¼ród³ami napiêcia s±: - baterie, - akumulatory, - zasilacze (z punktu widzenia obci±¿enia s± to te¿ elementy dwuzaciskowe), - fotoogniwa. ¬ród³a napiêcia mog± dostarczaæ napiêcia o warto¶ci sta³ej lub zmiennej. rys. 5.1 <span>Rzeczywiste ¼ród³o napiêcia w odró¿nieniu od idealnego posiada rezystancjê wewnêtrzn± R W . Inaczej mówi±c rzeczywiste ¼ród³o napiêcia mo¿na przedstawiæ jako po³±czenie szeregowe idealnego ¼ród³a napiêcia o sile elektromotorycznej E i rezystancji R W reprezentuj±cej jego rezy
Flashcard 1782597422348

Question
Głównym elementem obwodu jest [...].
Answer
źródło

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Głównym elementem obwodu jest źródło.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782598995212

Question
Siła elektromotoryczna jest to [...] między zaciskami źródła napięcia w warunkach, gdy to źródło nie dostarcza energii elektrycznej do odbiornika.
Answer
różnica potencjałów

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Siła elektromotoryczna jest to różnica potencjałów między zaciskami źródła napięcia w warunkach, gdy to źródło nie dostarcza energii elektrycznej do odbiornika.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782600568076

Question
Siła elektromotoryczna jest to różnica potencjałów między [...] w warunkach, gdy to źródło nie dostarcza energii elektrycznej do odbiornika.
Answer
zaciskami źródła napięcia

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Siła elektromotoryczna jest to różnica potencjałów między zaciskami źródła napięcia w warunkach, gdy to źródło nie dostarcza energii elektrycznej do odbiornika.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782602140940

Question
Siła elektromotoryczna jest to różnica potencjałów między zaciskami źródła napięcia w warunkach, gdy to źródło [...] energii elektrycznej do odbiornika.
Answer
nie dostarcza

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Siła elektromotoryczna jest to różnica potencjałów między zaciskami źródła napięcia w warunkach, gdy to źródło nie dostarcza energii elektrycznej do odbiornika.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782604238092

Question
Prąd elektryczny jest to zjawisko [...] przez dowolny przekrój poprzeczny środowiska,
Answer
uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Prąd elektryczny jest to zjawisko uporządkowanego ruchu ładunków elektrycznych przez dowolny przekrój poprzeczny środowiska,

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
A firm unable to earn a normal profit (a firm with negative economic profit) will find it more difficult to raise equity capital, and the value of its equity in the market is likely to decline
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
In the short run, the normal profit for a firm may be considered fixed.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1782952103180

Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
Question
In the short run, the normal profit for a firm may be considered [...].
Answer
fixed

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
In the short run, the normal profit for a firm may be considered fixed.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782953676044

Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser
Question
In the [...], the normal profit for a firm may be considered fixed.
Answer
short run

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
In the short run, the normal profit for a firm may be considered fixed.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 1782956821772

Tags
#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #has-images #schweser

#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser

Question
[elastic/inelastic]

#2015 #book-2 #cfa #cfa-level-1 #economics #schweser


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsTodo personal que aborda ambulancias y transporta pacientes debe tener una capacitación al nivel de TUM-B como mínimo
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Muchos de los Primer Respondientes han recibido capacitación en la Cruz Roja o en cursos de soporte vital básico cardiaco de la Asociación Americana del Corazón.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Los Primer Respondientes pueden proporcionar información muy valiosa para la atención del paciente, incluyendo la forma como surgió la emergencia, lo que se observó durante la evaluación inicial del paciente por el Primer Respondiente y qué tipo de tratamiento se ha prestado antes del arribo de la ambulancia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
TUM-Básico. El nivel de certificación TUM-B se da a los alumnos quienes pasan el curso mínimo de 110 horas del Departamento de Transporte, y son certificados por la división estatal de servicios médicos de emergencia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
El curso Básico prepara al TUM-B para emplear habilidades que pueden salvar vidas en tres áreas principales:
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Controlando situaciones que ponen en peligro la vida, incluyendo el mantenimiento de las vías aéreas permeables, el funcionamiento del corazón y los pulmones, el control de hemorragias severas, el tratamiento del choque y el cuidado de pacientes envenenados
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Estabilizando situaciones que no ponen en peligro la vida, incluyendo el recubrimiento y vendaje de heridas, la inmovilización de extremidades lastimadas, el parto y la atención de infantes, y el manejo del estrés psicológico del paciente, familiares, vecinos y amigos.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Utilizando conocimientos no-médicos, como el manejo de vehículos, el mantenimiento de materiales y equipos, las habilidades de comunicación, el reporte adecuado de los servicios, el conocimiento de las técnicas de extracción apropiadas y el conocimiento de las responsabilidades legales.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Los Primer Respondientes y TUM's forman una parte integral del Sistema de Cuidados de la Salud ---- una red de cuidado médico que comienza en el campo y llega hasta los hospitales u otros centros de tratamiento. En esencia los TUM-B proveen atención prehospitalaria ----- tratamiento dado a pacientes antes de ser transportados a un hospital o unidad médica.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Existe la posibilidad de que el TUM-B tenga que decidir a cuál centro de atención tiene que ser trasladado el paciente. El destino más común es la sala de urgencias con personal médico, de enfermería y otros entrenados en trauma de emergencia y tratamiento médico de emergencia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Como miembro del equipo que estabiliza y transporta al paciente Usted estará en una posición única de servir como enlace entre los servicios médicos comunitarios y los trabajadores de seguridad pública.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
sus responsabilidades generales como un TUM-B incluye: Seguridad personal, del paciente y otros, evaluación de pacientes y cuidado médico de emergencia, levantamien t os y movilizaciones seguras, transporte y traslado, la adecuada recolección y registro de la información y ser el intercesor del paciente.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
No puedes ayudar a un su paciente, otros rescatistas, o a ti mismo si estás lastimado. También no pongas en peligro la vida de otros rescatistas, forzándolos a rescatarte - en vez del al paciente. Cuando la seguridad del escenario está garantizada, entonces el paciente se convierte en la prioridad.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Ponte el cinturón de seguridad siempre que estés a bordo, a menos que tengas que quitártelo para tratar al paciente.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
No entres a escenarios potencialmente peligrosos
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Nunca debes entrar en situaciones donde haya un tumulto sin control, al escenario de un crimen ú otro tipo de problema inestable hasta que la policía tenga todo bajo control
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
En el escenario, sigue las instrucciones de la policía, bomberos y otros expertos en rescate. Establezca un área segura donde se pueda atender al paciente
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
. Controla el tráfico para la seguridad del paciente y de todos los que atienden el escenario del accidente. Hay que estar seguro de que los uniformes usados por la noche traigan escudos ú otro material reflejarte y que el escenario tiene suficiente luz.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
También se deben usar guantes de látex, gogles, cubrebocas y bata para prevenir el contagio de enfermedades infecciosas.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Primeramente, se realiza una evaluación inicial
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1783962668300

Question
Que es lo que trata de identificar una evaluacion inicial?
Answer
aquellas cosas que ponen en peligro la vida, como la obstrucción de la vía aérea, un paro cardiopulmonar o una hemorragia severa.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsNo se deben intentar rescates potencialmente peligrosos o extracción complicadas si no se tiene el entrenamiento especifico o si la ambulancia no tiene el equipo adecuado.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 1783966600460

Question
Que hay que determinar antes de dejar la escena?
Answer
hay que determinar a dónde se va a llevar el paciente.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783968959756

Question
Que hay que considerar para la transferencia y transporte del paciente?
Answer
el tipo de heridas, el lugar de las heridas y si hay suficiente personal en el hospital para atender al paciente

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783972105484

Question
Que se le debe de avisar correctamente al hospital?
Answer
que va a recibir al paciente, el número total de pacientes, todas las heridas descubiertas y las condiciones de los pacientes

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783974464780

Question
Que se debe de hacer una vez llegando al hospital?
Answer
Al llegar a su destino, ayude a bajar el carro-camilla y lleve al paciente a la sala de urgencias

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783976824076

Question
Que se le debe de reportar verbalmente y por escrito al personal del Hospital que recibe al paciente?
Answer
las heridas encontradas, así como los tratamientos y procedimientos aplicados

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783979183372

Question
Que se debe mantener durante su guardia?
Answer
una lista completa de los llamadas recibidas

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1783981542668

Question
De que se debe asegurar antes de salir del hospital?
Answer
asegúrese de que el reporte esté completamente escrito y firmado por el médico que recibe al paciente

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 1784030563596

Question
Calculating Bond Returns
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs