Edited, memorised or added to reading queue

on 11-May-2020 (Mon)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2019 r. III SA/Wa 1777/18 (statystyki NBP)

Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP, ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany.

Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | WSA w Warszawie potwierdza brak możliwości dowolnego kwestionowania rynkowości odsetek
cowały ją w znacznie niższej wysokości. Istotą sporu w sprawie był sposób prowadzenia postępowania podatkowego przez organy podatkowe, który istotnie odbiegał od zasad wynikających z przepisów. <span>Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP[1], ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany. Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Sąd zwrócił uwagę, że analiza porównywalności jest niezbędna i stanowi punkt wyjścia dla obu etapów analizy w przedmiocie rynkowości oprocentowania odsetek od pożyczki: (1) oceny, czy o
Flashcard 5438612573452

Question

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2019 r. III SA/Wa 1777/18 (statystyki NBP)

Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP, ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane [...]). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany.

Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP.

Answer
statystyczne NBP

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
eważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane <span>statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia T

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | WSA w Warszawie potwierdza brak możliwości dowolnego kwestionowania rynkowości odsetek
cowały ją w znacznie niższej wysokości. Istotą sporu w sprawie był sposób prowadzenia postępowania podatkowego przez organy podatkowe, który istotnie odbiegał od zasad wynikających z przepisów. <span>Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP[1], ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany. Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Sąd zwrócił uwagę, że analiza porównywalności jest niezbędna i stanowi punkt wyjścia dla obu etapów analizy w przedmiocie rynkowości oprocentowania odsetek od pożyczki: (1) oceny, czy oFlashcard 5438614146316

Question

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 maja 2019 r. III SA/Wa 1777/18 (statystyki NBP)

Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP, ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany.

Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi [...]i zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP.

Answer
przeprowadzić analizę porównywalnośc

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
a przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi <span>przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kre

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | WSA w Warszawie potwierdza brak możliwości dowolnego kwestionowania rynkowości odsetek
cowały ją w znacznie niższej wysokości. Istotą sporu w sprawie był sposób prowadzenia postępowania podatkowego przez organy podatkowe, który istotnie odbiegał od zasad wynikających z przepisów. <span>Organ podatkowy I instancji stwierdził, że nie jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy porównywalności, o której mowa w § 6 Rozporządzenia TP[1], ponieważ sposób badania rynkowości pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Dlatego organ podważył rynkowość odsetek w oparciu o ogólnie zebrane dowody bez przeprowadzenia takiej analizy (np. dane statystyczne NBP). Organ II instancji przyznał, że analiza porównywalności musi być przeprowadzona. Natomiast nie przywiązał większej wagi co do zasad prowadzenia analizy wynikających z Rozporządzenia TP i uznał, że organ I instancji w gruncie rzeczy przeprowadził taką analizę w formie „procesu myślowego”, który nie musi zostać nawet udokumentowany. Sąd w swoim wyroku stanowczo skrytykował metodologię prowadzenia postępowania przez organy obu instancji i potwierdził stanowisko prezentowane w toku postępowania przez spółkę od samego początku. Aby w ogóle ocenić rynkowość oprocentowania pożyczek organ podatkowy musi przeprowadzić analizę porównywalności zgodnie z § 6 Rozporządzenia TP. Obowiązek takiej analizy wynika wprost z przepisów Rozporządzenia TP. Nie zmienia tego fakt, że dodatkowe zasady prowadzenia postępowania dotyczące kredytów i pożyczek reguluje § 21 Rozporządzenia TP. Sąd zwrócił uwagę, że analiza porównywalności jest niezbędna i stanowi punkt wyjścia dla obu etapów analizy w przedmiocie rynkowości oprocentowania odsetek od pożyczki: (1) oceny, czy oSam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Powiązania osobowe pomiędzy spółkami kapitałowymi - CzasopismaKsiegowych.pl
ą, jak i na spółkę z o.o. W konsekwencji spółkę z o.o. i spółkę akcyjną należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu powołanych przepisów o podatku dochodowym. Dla porządku przypominamy, że: <span>sam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop), o zaistnieniu obowiązku sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych decyduje przekroczenie w roku obrotowym progu wartości transakcji kontrolowanej o c
Flashcard 5438620962060

Question
Sam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki r[...] i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop)
Answer
óżniące się od warunków wolnorynkowych

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ń nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki r<span>óżniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma praw

Original toplevel document

Powiązania osobowe pomiędzy spółkami kapitałowymi - CzasopismaKsiegowych.pl
ą, jak i na spółkę z o.o. W konsekwencji spółkę z o.o. i spółkę akcyjną należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu powołanych przepisów o podatku dochodowym. Dla porządku przypominamy, że: <span>sam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop), o zaistnieniu obowiązku sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych decyduje przekroczenie w roku obrotowym progu wartości transakcji kontrolowanej o cFlashcard 5438622534924

Question
Sam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje [...]; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop)
Answer
dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
utki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje <span>dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop) <span>

Original toplevel document

Powiązania osobowe pomiędzy spółkami kapitałowymi - CzasopismaKsiegowych.pl
ą, jak i na spółkę z o.o. W konsekwencji spółkę z o.o. i spółkę akcyjną należy uznać za podmioty powiązane w rozumieniu powołanych przepisów o podatku dochodowym. Dla porządku przypominamy, że: <span>sam fakt istnienia powiązań nie powoduje automatycznie negatywnych konsekwencji dla podatników; skutki takie mogą powstać dopiero wówczas, gdy w relacjach pomiędzy tymi podmiotami zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków wolnorynkowych i w rezultacie podatnik wykazuje dochód niższy (stratę wyższą) od tego, jakiego należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały; w takiej sytuacji organ podatkowy ma prawo do określenia dochodu (straty) podatnika, bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań (art. 11c i 11d updop), o zaistnieniu obowiązku sporządzenia przez podmiot powiązany lokalnej dokumentacji cen transferowych decyduje przekroczenie w roku obrotowym progu wartości transakcji kontrolowanej o cRWDE (tj. Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5438819929356

Question
RWDE (tj. [...]
Answer
Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
RWDE (tj. Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych)

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsInformacja TPR Informacja o cenach transferowych składana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 11t ust. 1 i 3 ustawy, w oparciu o wzór dokumentu elektronicznego TPR-C
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Rozporządzenie TPR Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5438824910092

Question
Informacja TPR [...]
Answer
Informacja o cenach transferowych składana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 11t ust. 1 i 3 ustawy, w oparciu o wzór dokumentu elektronicznego TPR-C

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Informacja TPR Informacja o cenach transferowych składana do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 11t ust. 1 i 3 ustawy, w oparciu o wzór dokumentu elektronicznego TPR-C

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsObjaśnienia do rozporządzenia TPR Objaśnienia co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych - Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Rozporządzenie TPD Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2479, z późn. zm.)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5438828580108

Question
Rozporządzenie TPD [...]
Answer
Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2479, z późn. zm.)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Rozporządzenie TPD Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2479, z późn. zm.)

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5438830152972

Question
Rozporządzenie TPR [...]
Answer
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Rozporządzenie TPR Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsJakie transakcje objęte są obowiązkiem wykazania w informacji o cenach transferowych?

W informacji o cenach transferowych należy wykazać:

• transakcje kontrolowane (tj. z podmiotami powiązanymi), wyłącznie w zakresie transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

• transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (tzw. „transakcje krajowe”),

• należności i umowy z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy – niezależnie od istnienia powiązań

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5438833560844

Question

Jakie transakcje objęte są obowiązkiem wykazania w informacji o cenach transferowych?

[...]

Answer

W informacji o cenach transferowych należy wykazać:

• transakcje kontrolowane (tj. z podmiotami powiązanymi), wyłącznie w zakresie transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych,

• transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (tzw. „transakcje krajowe”),

• należności i umowy z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy – niezależnie od istnienia powiązań


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Jakie transakcje objęte są obowiązkiem wykazania w informacji o cenach transferowych? W informacji o cenach transferowych należy wykazać: • transakcje kontrolowane (tj. z podmiotami powiązanymi), wyłącznie w zakresie transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, • transakcje kontrolowane, zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy (tzw. „transakcje krajowe”), • należności i umowy z podmiotami mającymi siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy – niezależnie od istnienia powiązań

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsCzy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?
- Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
ekta cen transferowych dokonana po upływie terminu złożenia informacji TPR, oznacza konieczność korygowania złożonej już informacji? - Tak, w takim wypadku należy złożyć korektę informacji TPR. <span>Czy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych? - Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia. Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpis
Flashcard 5438838017292

Question
Czy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych?
[...]
Answer
- Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ię w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych? <span>- Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia. <span>

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
ekta cen transferowych dokonana po upływie terminu złożenia informacji TPR, oznacza konieczność korygowania złożonej już informacji? - Tak, w takim wypadku należy złożyć korektę informacji TPR. <span>Czy wskazanie w informacji TPR, że cena transferowa w danej transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe, co należy wykazać w oświadczeniu o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych? - Ustalenie ceny transferowej na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej nie musi oznaczać, że warunki transakcji ustalone zostały niezgodnie z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia. Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisCzy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika?
- Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia. <span>Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych. Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinn
Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego?
- Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych. <span>Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego. Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest
Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów?
- W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
ne użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego. <span>Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów? - W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia. Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR? - Nie ulega przy tym wątpliwości, że tak
Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR?
- Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
i określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia. <span>Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR? - Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR. W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu? - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne
W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu?
- Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
m banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR. <span>W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu? - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp. Z pewnością wypełnienie formularza TPR za 2019 r. dla większości podatników będzie wyzwaniem, do którego należy się dobrze przygotować. To na podstawie formularza organy podatkowe będą
Flashcard 5438845095180

Question
W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu?
[...]
Answer
- Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu? - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp.

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
m banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR. <span>W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu? - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 Inne transakcje finansowe (w tym usługi związane z obsługą płatności, hedging, faktoring) odpowiednio jako sprzedaż lub zakup usługi. Pod tym pojęciem rozumieć należy otrzymane opłaty lub poniesione wydatki z tytułu zabezpieczenia pozycji walutowych, towarowych czy dotyczących stóp procentowych w formie kontraktów terminowych, opcji, swapów itp. Z pewnością wypełnienie formularza TPR za 2019 r. dla większości podatników będzie wyzwaniem, do którego należy się dobrze przygotować. To na podstawie formularza organy podatkowe będąFlashcard 5438846668044

Question
Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR?
[...]
Answer
- Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR? - Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR.

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
i określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia. <span>Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR? - Nie ulega przy tym wątpliwości, że także w przypadku, jeśli transakcja taka realizowana jest za pośrednictwem banku, jej warunki są ustalane lub narzucane w wyniku powiązań. Zatem transakcje te, przy założeniu spełnienia warunków wskazanych w art. 11t ust. 1 ustawy, podlegają ujęciu w informacji TPR. W jaki sposób w informacji TPR wykazać należy transakcje hedgingu? - Zgodnie z treścią objaśnień do rozporządzenia TPR, transakcje hedgingu ujmować należy w kategorii 1206 lub 2206 InneFlashcard 5438848240908

Question
Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów?
[...]
Answer
- W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
kować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów? <span>- W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia. <span>

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
ne użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego. <span>Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jest poniżej aktualnych progów? - W informacji TPR podmiot wykazuje transakcje, dla których zobowiązany był sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. W przypadku pożyczki wartość transakcji określa się w oparciu o wartość kapitału (art. 11l ust. 1 pkt 1 ustawy), ustaloną na podstawie umów lub innych dokumentów (art. 11l ust. 2 pkt 2 ustawy), a nie w oparciu o wartość zadłużenia. Czy jeśli transakcja zarządzania płynnością (cash pooling) jest przeprowadzana za pośrednictwem banku, także należy ją wykazać w informacji TPR? - Nie ulega przy tym wątpliwości, że takFlashcard 5438849813772

Question
Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego?
[...]
Answer
- Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego.

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych. <span>Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinny pochodzić z zatwierdzonego sprawozdania finansowego podmiotu, dla którego składana jest informacja TPR, sporządzanego na ostatni dzień roku obrotowego. Jak należy kwalifikować i raportować pożyczki długoterminowe, gdzie nominalna wartość zadłużenia z umowy przekracza próg wartościowy, ale wartość zadłużenia w raportowanym okresie jestFlashcard 5438851386636

Question
Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika?
[...]
Answer
- Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych.

Original toplevel document

CRIDO | BLOG | TPR – pytania i odpowiedz Ministerstwa Finansów
Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku, w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia. <span>Czy informacja o cenach transferowych może zostać podpisana przez pełnomocnika? - Tak. Podpisanie informacji TPR przez pełnomocnika jest dopuszczalne na zasadach analogicznych do podpisania innych informacji czy deklaracji podatkowych. Czy wskaźniki w sekcji D należy obliczyć wg stanu na koniec roku obrotowego w oparciu o dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego? - Tak. Dane użyte do kalkulacji wskaźników powinnFlashcard 5438853483788

Question
[default - edit me]
Answer
The simplest form of selection in Python contain an If clause so this would be:

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 5438854532364

Tags
#aqa #gcse #physics
Question
[default - edit me]
Answer
Efficiency is a way of expressing the proportion of energy that is usefully transferred in a process as a number.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs#aqa #gcse #physics
To calculate efficiency we use the equation
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5438857153804

Tags
#aqa #gcse #physics
Question
To calculate [...] we use the equation
Answer
efficiency

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
To calculate efficiency we use the equation

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
150 000 cas/an (dont ¼ de récidive) et 62 000 décès/an, dans 75% des cas > 65 ans, prédominance masculine
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
1 ère cause de handicap moteur acquis de l’adulte, 2 ème cause de démence et 3 ème cause de décès (1 ère cause chez la femme)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Physiopathologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
En cas d’ischémie hémodynamique, l’infarctus cérébral touche volontiers une zone jonctionnelle entre 2 territoires
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Physiopathologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
1 minute d'ischémie = perte de 2 millions de neurones
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Manifestation
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Toute manifestation productive (clonies, phosphènes, douleurs…) doit faire remettre en cause le diagnostic
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Manifestation
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Brutale :

- Généralement sans prodrome et d’emblée maximale

- Plus rarement : aggravation rapide sur quelques minutes (hémorragie intraparenchymateuse), paliers d’aggravations successives (sténose artérielle pré-occlusive) ou fluctuations initiales (lacunes)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Symptômes déficitaires moteurs et sensitifs controlatéraux (sauf pour l’artère ophtalmique : cécité homolatérale)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN -> Infarctus sylvien superficiel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus sylvien superficiel

- Hémiplégie à prédominance brachio-faciale - Troubles sensitifs dans le territoire paralysé - Hémianopsie latérale homonyme ou quadranopsie controlatérale à la lésion

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN -> Infarctus sylvien superficiel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Hémisphère majeur

- Aphasie : - D’expression, non fluente, de Broca : en cas d’atteinte antérieur - De compréhension, fluente, de Wernicke : en cas d’atteinte postérieur

- Apraxie idéomotrice et idéatoire en cas d’atteinte pariétale

- Syndrome de Gerstmann en cas d’atteinte pariétale postérieur : agnosie digitale, indistinction droite-gauche, acalculie, agraphie

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN -> Infarctus sylvien superficiel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Hémisphère mineur = Syndrome d’Anton-Babinski : anosognosie, hémiasomatognosie (de l’hémicorps paralysé) et héminégligence spatiale, motrice (de l’hémicorps controlatéral) et visuelle (de l’hémichamp controlatéral), anosodiaphorie (indifférence)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus sylvien profond

- Hémiplégie massive proportionnelle (atteinte de la capsule interne)

- Troubles sensitifs généralement absent (sauf si atteinte des fibres sensitives de la capsule interne)

- Troubles de la vigilance fréquents

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus sylvien total

- Hémiplégie massive proportionnelle + hémianesthésie + hémianopsie latérale homonyme

- Aphasie globale si atteinte de l’hémisphère majeur

- Déviation conjuguée de la tête et des yeux vers la lésion (aire oculo-céphalogyre frontale)

- Trouble de conscience initiaux fréquents

- Risque d’infarctus sylvien malin avec signes d’HTIC et engagement

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus cérébral antérieur

- Hémiplégie à prédominance crurale avec troubles sensitifs (atteinte du lobule para-central)

- Apraxie idéomotrice de la main

- Syndrome frontal : adynamie, syndrome dysexécutif

- Atteinte bilatérale et complète : mutisme akinétique, paraparésie/paraplégie, incontinence urinaire

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus choroïdien antérieur

Syndrome des 3 H :

- Hémiplégie massive et proportionnelle (atteinte du bras postérieur de la capsule interne)

- Hémianesthésie à tous les modes (atteinte des radiations thalamiques)

- Hémianopsie latérale homonyme controlatérale (atteinte des radiations optiques)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL CAROTIDIEN
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

- Infarctus cérébral sylvien et antérieur : thrombose de la terminaison de la carotide interne (« T » carotidien)

- Syndrome optico-pyramidal = infarctus antérieur ou sylvien + atteinte de l’artère ophtalmique par occlusion carotidienne : cécité monoculaire controlatérale à l’hémiplégie

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sus-tentoriel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus postérieur superficiel

- Hémianopsie latérale homonyme au 1 er plan, souvent isolée

- Parfois : - Alexie/agnosie visuelle si hémisphère majeur

- Trouble de la représentation spatiale et prosopagnosie si hémisphère mineur

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sus-tentoriel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus postérieur profond

Syndrome thalamique :

- Troubles sensitifs à tous les modes de l’hémicorps controlatéral

- Parfois : douleurs intenses (voire hyperpathie) d’apparition 2 ndr

- Rarement : mouvements anormaux de la main

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sus-tentoriel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus postérieur bilatéral

- Cécité corticale

- Troubles mnésiques : syndrome de Korsakoff par atteinte temporale interne bilatérale

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Infarctus sous-tentoriel = Lésions du tronc cérébral et du cervelet par occlusion d’artères perforantes du tronc basilaire (infarctus paramédians ou latéraux) ou des branches d’artères cérébelleuses
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Syndrome de Weber (pédoncule) : paralysie III + hémiplégie controlatérale touchant la face
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Syndrome de Millard-Grüber (protubérance) : PFP + hémiplégie controlatérale épargnant la face
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Paralysie de fonction oculomotrice : Parinaud (verticalité et convergence), Foville (latéralité)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Bulbaire médian : paralysie du XII + hémiplégie controlatérale respectant la face
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Syndrome de Wallenberg = Syndrome alterne sensitif (le plus fréquent) : infarctus de la partie latérale de la moelle allongée (rétro-olivaire), irriguée par l’artère de la fossette latérale, branche de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure PICA
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral -> Syndromes alternes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Syndrome de WALLENBERG

- Syndrome de Claude Bernard-Horner homolatérale

- Hémisyndrome cérébelleux à prédominance statique homolatéral

- Atteinte du VIII vestibulaire : syndrome vestibulaire avec nystagmus rotatoire

- Atteinte des nerfs mixtes IX et X : trouble de phonation et déglutition, paralysie de l’hémi-voile et de l’hémi-pharynx (signe du rideau) homolatéral

- Atteinte du V : anesthésie de l’hémiface homolatéral

- Anesthésie thermoalgique de l’hémicorps controlatéral épargnant la face

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Infarctus grave du TC = Occlusion complète du tronc basilaire : - Coma, jusqu’au décès - Atteinte motrice bilatérale voire locked-in syndrome par infarctus bilatéral du pied de la protubérance : quadriplégie et diplégie faciale, conscience normale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> INFARCTUS CEREBRAL VERTEBRO-BASILAIRE -> Infarctus sous-tentoriel -> Infarctus du tronc cérébral
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus cérébelleux

- Hémisyndrome cérébelleux homolatéral à la lésion (parfois asymptomatique)

- Infarctus de grande taille : risque vital par compression du tronc cérébral par l’œdème cérébelleux ou hydrocéphalie par compression du 4 ème ventricule

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> LACUNE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
LACUNE = Petits infarctus profonds par occlusion d’une artériole perforante par lipo-hyalinose : HTA ++, micro-embols, SAPL…
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> LACUNE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Tableau clinique évocateur

- Hémiplégie motrice pure (capsule interne)

- Hémianesthésie pure d’un hémicorps ou à prédominance chéiro-orale (thalamus)

- Dysarthrie + main malhabile (pied de la protubérance)

- Hémiparésie + hémi-ataxie (protubérance ou substance blanche hémisphérique)

Ne sont jamais retrouvés : trouble du champ visuel, vertige, diplopie, nystagmus, aphasie

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> LACUNE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Etat lacunaire = Répétition d’AVC lacunaires : syndrome pseudo-bulbaire (trouble de déglutition et phonation (voix nasonnée), rires et pleurs spasmodiques), marche à petit pas, troubles sphinctériens, troubles cognitifs
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
AIT = épisode bref, typiquement < 1h, de dysfonction neurologique due à une ischémie focale cérébrale ou rétinienne, sans lésion cérébrale identifiable en imagerie situation d’urgence = syndrome de menace cérébrale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
30% des infarctus cérébraux sont précédés d’un ou plusieurs AIT
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
10% victime d’un AIT présente un infarctus cérébral dans le mois qui suit (risque maximal les 1 er j ours : 50% à 48h)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
AIT probable = Installation rapide (< 2 minutes) d’un ou plusieurs symptômes, régressifs en < 24h
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> AIT possible
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
AIT possible = Symptômes compatibles, mais ne devant pas faire retenir le diagnostic d’AIT en 1 ère intention
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> AIT possible
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Vertige, diplopie, dysarthrie, troubles de déglutition, perte d’équilibre, symptômes sensitifs isolés d’une partie d’un membre/d’une hémiface, drop attack (dérobement des jambes sans PC)

Le diagnostic d’AIT devient probable si ces signes s’associent entre eux ou aux signes d’AIT probable

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> AIT possible
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Ne sont pas évocatrices d'AIT = perte de connaissance, confusion, amnésie aiguë, faiblesse généralisée transitoire
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> Prise en charge
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Bilan et traitement identique à un AVC : imagerie cérébrale en urgence, aspirine en urgence, bilan étiologique
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> Prise en charge -> Score ABCD2
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Score ABCD2 = Risque d’AVC à 48h : risque faible (0-3) = 1%, risque modéré (4-5) = 4% ou risque élevé (6-7) = 8%

- Age > 60 ans (+1)
- Blood pressure : PA > 140/90 (+1)
- Clinique : déficit moteur unilatéral (+2), trouble du langage isolé (+1) ou autre (+0)
- Durée : < 10 min (+0), 10-60 min (+1) ou > 60 min (+2) - Diabète (+1)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> Prise en charge -> Score ABCD2
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Risque de récidive d'autant plus accru qu'il existe : - Infarctus visible à l'imagerie cérébrale malgré disparition des symptômes - Sténose extra- ou intracrânienne des TSAO - FA
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> ACCIDENT ISCHEMIQUE TRANSITOIRE -> Prise en charge -> Diagnostic différentiel
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
- Causes métaboliques : Hypoglycémie, hyponatrémie, mitochondriopathie - Cause neurologique : aura migraineuse, crise épileptique partielle (ou déficit post- critique) - Autres : VPPB, maladie de Ménière, glaucome, pathologie rétinienne, lipothymie, hystérie…
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Causes multiples, parfois associées, ou d’origine indéterminée dans 25% des cas
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Athérosclérose 30%

= Sténose > 50% d’une artère en amont de l’infarctus associée à des FdRCV

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie -> Athérosclérose
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Localisation privilégiée

  • Circulation antérieure : - Origine des carotides internes - Siphons carotidiens - Origine des artères sylviennes
  • Circulation postérieure : - Origine des a. vertébrales - Tronc basilaire
  • Origine des artères perforantes

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie -> Dissection artérielle cervico-encéphalique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
1 ère cause d’AVC ischémique chez le sujet jeune (20%)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie -> Dissection artérielle cervico-encéphalique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Céphalées : périorbitaire sur dissection carotidienne, postérieure sur dissection vertébrale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie -> Dissection artérielle cervico-encéphalique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Signes locaux évocateurs = En cas de dissection carotidienne : signes homolatéraux à la dissection

- Cervicalgie/céphalée : signe essentiel, à rechercher chez le sujet jeune
- Syndrome de Claude Bernard-Horner douloureux
- Paralysie des nerfs crâniens bas (IX, X, XI) par atteinte de la carotide interne
- Acouphène pulsatile (accélération flux sanguin de la carotide intra-pétreuse)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Macroangiopathie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Autres (rare)

- Syndrome de vasoconstriction réversible
- Artérite : Horton, Takayasu, sarcoïdose, lupus, Gougerot, Behçet, endocardite…

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Microangiopathie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus « lacunaire » 20% = Petit infarctus profond de diamètre < 15 mm : occlusion d’une artériole sur une artériopathie locale = lipohyalinose, favorisée principalement par l’HTA

- Localisation préférentielle : noyaux gris centraux, capsule interne, pied de la protubérance

- Suspecté chez un patient hypertendu avec clinique évocatrice

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Microangiopathie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Autres (rares)

- CADASIL (Cerebra l Autosoma l Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leuko- encephalopathy): début vers 40 ans, migraine, AVC lacunaires, jusqu’à la démence vasculaire

- Artérite primitive du SNC ou secondaire touchant les petites artères distales : évoqué en cas de sténoses artérielles multiples et diffuses

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques -> Cardiopathie emboligène
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

A risque emboligène élevé > 5%/an

- Prothèse valvulaire mécanique - IDM à la phase aiguë ou récent < 4 semaines - Rétrécissement mitral avec FA - Akinésie segmentaire étendue du VG - FA ou flutter avec FdR - Cardiomyopathie dilatée - Thrombus OG/VG - Endocardite infectieuse - Maladie de l’atrium - Myxome de l’OG

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Étiologies des AVC ischémiques
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Autre (rare)

- Etat prothrombotique : hémopathie (Vaquez, thrombocytémie essentielle…), CIVD, SAPL…

- Maladie métabolique (rare) : drépanocytose, maladie de Fabry, mitochondriopathie…

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
- Début brutal, d’emblée maximale dans 1/3 des cas ou rapidement progressive en 10 à 30 minutes dans 2/3 des cas - Signes évocateurs : - Céphalées plus fréquentes et plus sévères, avec nausées et vomissements - Trouble de la conscience plus précoce (HTIC ou hémorragie étendue)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
La symptomatologie clinique seule ne permet pas de différencier un AVC ischémique d’un AVC hémorragique
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE -> Causes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
HTA chronique 50% = Hémorragie 2 ndr à la rupture des artérioles perforantes due à une HTA chronique : - Typiquement profonde : capsulo-thalamique > capsulo-lenticulaire > cérébelleuse - Arguments diagnostiques : > 50 ans, HTA chronique et localisation typique aucune investigation neuroradiologique supplémentaire nécessaire
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE -> Causes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Malformation vasculaire 5-10% = Plus fréquente chez le sujet j eune < 50 ans (1/3 des cas) - Rupture d’une malformation artérioveineuse, d’un cavernome (malformation cryptique, invisible à l’angiographie, isolé ou multiple = cavernomatose) ou d’un anévrysme
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE -> Causes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Trouble de l’hémostase - Congénital : thrombophilie - Acquis : AVK (10%), antiagrégant plaquettaire, alcoolisme chronique…
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE -> Causes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Tumeur cérébrale = 5-10% : souvent révélatrice de la tumeur, généralement maligne (MT, glioblastome…)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> HEMORRAGIE INTRA-PARENCHYMATEUSE -> Causes
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
- Traumatique - Angiopathie amyloïde (sujet âgé ± maladie d’Alzheimer) : hémorragie lobaire récidivante avec déficit cognitif - AVC : transformation hémorragique d’un AVC ischémique ou thrombophlébite cérébrale - Endocardite infectieuse : rupture d’anévrisme mycotique - Angiopathie : vascularite cérébrale, Moya-Moya, CADASIL - Méningo-encéphalite herpétique - Toxique : cocaïne (poussée d’HTA, spasme) - Idiopathique dans 20% des cas
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Confirmation diagnostique -> TDM sans injection
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Hémorragie

Evolution : résorption de la périphérie vers le centre, puis cicatrice hypodense

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Confirmation diagnostique -> TDM sans injection
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infarctus

Après 6h = Hypodensité : - Systématisée au territoire artériel infarci - Maximale en 48 à 72h - Entraîne après plusieurs mois une dilatation du ventricule en regard et une atrophie localisée du parenchyme - A compléter par un angioTDM TSAO pour identifier un thrombus et/ou sténose

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Confirmation diagnostique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

IRM cérébrale = Protocole d’urgence par 4 séquences : examen de référence, à privilégier si accessible

- Diffusion (DWI): . Hypersignal de l’infarctus précoce (en quelques minutes), persistant 3 semaines (?)
Permet le calcul du coefficient de diffusion (ADC) : diminué en cas d’œdème cytotoxique (restriction de diffusion)
Permet aussi une mesure du volume de l'infarctus, contribuant à l'identification d'un "mismatch clinico-radiologique" qui permet d'identifier les patients éligibles à une stratégie de revascularisation endovasculaire au-delà de la 6 e heure

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Confirmation diagnostique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

IRM cérébrale

- T2/FLAIR : . Visualisation de l’infarctus récent (3 à 6 heures) . Identification d’AVC anciens et d’anomalies de la substance blanche . Une lésion sur la diffusion absente sur la FLAIR = ischémie < 4h30

- T2* (écho de gradient) : visualisation de lésion hémorragique intraparenchymateuse (hypodensité)

- Time of flight (3D-ToF) : recherche d’une occlusion artérielle intracérébrale ± Séquence de perfusion (non obligatoire) : visualisation des zones hypo-perfusées la soustraction perfusion-diffusion permet d’identifier les zones de pénombre (réversibles) même si > 6h

Le début de l’AVC ne peut pas être daté par l’IRM (possible seulement à l’anamnèse)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Diminution prouvée de la morbi-mortalité post-AVC : 1 décès ou handicap évité/20 patients
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Positionnement - Alitement strict avec redressement de la tête à 30°, prévention des attitudes vicieuses - Mise au fauteuil seulement après exclusion d’une sténose artérielle serrée
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Surveillance clinique = Score NIHSS = prédictif du pronostic vital et du pronostic fonctionnel à moyen terme - Etat neurologique/42 points (11 items côtés de 0 à 2, 3 ou 4) : de mauvais pronostic si > 20
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Contrôle de la TA = Urapidil, labétalol ou nicardipine IV : traitement progressif (éviter les doses de charge) - Indication (respect d’une HTA compensatrice) : - AVC ischémique : PA > 220/120 - Thrombolyse : PA > 185/110 - AVC hémorragique : PA > 140/80
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
- Lutte contre les ACSOS : hyperthermie > 37,5° (paracétamol), hypoxie (oxygénothérapie), hypercapnie, hyperglycémie > 10 mmol/L (insulinothérapie), hypoglycémie < 0,5 g/L (sérum glucosé), hyponatrémie (SSI)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Recherche systématique de trouble de déglutition : suspension de l’alimentation oral ± SNG si prolongé
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> Thrombolyse
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Thrombolyse intraveineuse = En cas d’infarctus cérébral : si < 4h30 suivant l’installation des 1 er signes (ou 3h > 80 ans) - Risque élevé d’hémorragie cérébrale (6%) et d’hémorragie systémique (gastrique…)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> Thrombolyse
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
En l’absence de CI : coagulopathie, anticoagulant, AVC, TC ou chirurgie récente, infarctus cérébral massif (troubles de la vigilance, NIHSS > 25…), HTA > 185/110
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> Thrombolyse
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Modalité = rt-PA altéplase (recombinant tissue-Plasminogen Activator) : sur VVP attribuée - 0,9 mg/kg en 1h IVSE dont 10% de la dose en bolus IVD, dose totale < 90 mg
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> Thrombolyse
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Suivi - Surveillance obligatoire en unité neuro-vasculaire pendant > 24h - Scanner cérébral sans injection systématique à 24h (élimine une hémorragie)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> Thrombectomie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Thrombectomie Reco HAS = Possible j usqu’à la 6 ème heure : en centre spécialisé de neuroradiologie interventionnelle - Bénéfice démontré de la thrombectomie (en complément ou non de la thrombolyse IV) en cas d’occlusion proximale : carotide, 1 er cm de l’artère sylvienne ou tronc basilaire Nouvelles études discutent l’indication: - Entre la 6 e et 16 e h si mismacth perfusion-diffusion - 6 e et 24 e h si mismatch clinico-radiologique
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> TTT antithrombotique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
TTT anti- thrombotique = Dès l’arrivée (ou après 24h et un scanner éliminant un saignement en cas de thrombolyse) - Prévention d’une récidive précoce : aspirine 160-300 mg/j ou clopidogrel en 2 nd intention - Prévention de complication thromboembolique : HBPM préventive en cas d’alitement dû au déficit du membre inférieur (débuté > 24h en cas de thrombolyse)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> UNV -> TTT antithrombotique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Héparine curative

Rarement prescrite à cause du risque hémorragique (15%) - Discuté si : cardiopathie emboligène à haut risque, dissection artérielle - CI : infarctus cérébral étendu, AVC hémorragique, endocardite infectieuse

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> AVC hémorragique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
AVC hémorragique - Prise en charge neuro-réanimatoire non spécifique : lutte contre les ACSOS… - Antagonisation : - AVK : PPSB + vitamine K objectif d’INR < 1,5 - AOD : PPSB (facteurs non activés) ou Feiba® (activés), idarucizumab si dabigatran
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Avis neurochirurgical si : hématome lobaire du sujet jeune, effet de masse important avec dégradation neurologique, hématome de la fosse cérébrale postérieure, hydrocéphalie ou suspicion de malformation vasculaire, d’anévrysme ou de cause tumorale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> Complication
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Transformation hémorragique d’un AVC ischémique : survient dans 60% des cas, surtout si anticoagulé
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prise en charge -> Complication
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Œdème cérébral = Œdème cytotoxique par anoxie tissulaire, puis vasogénique par rupture de la barrière hémato-encéphalique : apparaît vers la 24 e heure et maximal à J4 - Osmothérapie en cas d’HTIC sévère ou d’engagement - Craniectomie de décompression en cas d’AVC ischémique étendu « malin » : réservé aux patients < 60 ans avec NIHSS > 16 et troubles de la vigilance (à discuter > 60 ans)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Diagnostic étiologique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

AVC hémorragique

- IRM cérébral systématique : éliminer une malformation vasculaire, recherche d’une tumeur cérébrale A répéter à distance de l’accident (révélation possible d’une lésion causale après résorption du sang)

- Bilan de coagulation : NFS, plaquettes, TP/TCA

- Angiographie des artères crâniennes = angio-TDM/IRM : si aucun argument en faveur d’une HTA

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> Primaire
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Prévention primaire

- HTA = principal facteur de risque : RR = 4, contexte d’HTA chronique dans > 50% des AVC - Autres FdRCV : tabac (RR = 2), hypercholestérolémie (RR = 1,5), diabète (RR = 1,5) - Autres : alcool, migraine, contraception orale, obésité, syndrome métabolique, sédentarité, SAOS

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> Primaire
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Sténose carotidienne serrée asymptomatique = Bénéfice modeste : risque d’AVC faible (1%/an), risque opératoire de 3%

- Endartériectomie discutée si sténose > 60% avec espérance de vie > 5 ans

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> secondaire -> AVC Ischémique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Athérosclérose

- Antiagrégant plaquettaire (aspirine ou clopidogrel) : le risque de récidive de 20%

- Statine systématique si LDL > 1,0 g/L, si diabétique ou si antécédent coronarien.
Obj réduit à 0,7g/l si : risque SCORE >10%, patient >40a diabétique avec >1FDR CV ou 1 atteinte org cible, IRC sévère, MCV documentée.

- Antihypertenseurs si TA > 140/90 : privilégier IEC et diurétiques

- ADO/insuline : objectif d’HbA1c < 8% pendant 6 mois puis < 7%

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> secondaire -> AVC Ischémique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Sténose carotidienne serrée symptomatique = Sténose de carotide interne extra-crânienne > 70%

- Endartériectomie = technique de référence : intervention préférentiellement dans les 15 jours suivant l’AVC ou l’AIT - Discuté au cas par cas si sténose de à 50 à 70%

- Angioplastie carotidienne avec stent si patient à haut risque chirurgical ou sténose non accessible
Non recommandé si sténose de la carotide intracrânienne

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> secondaire
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Lacunes - Traitement de l’HTA + antiagrégant plaquettaire
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> AVC ischémique -> Cardiopathie emboligène
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
AVK ou AOD si cardiopathie à risque embolique élevé (FA, prothèse valvulaire mécanique…) : à introduire 5 à 28 jours après l’AVC (risque de resaignement) En cas d’AVC massif, l’anticoagulation doit être différée de plusieurs semaines
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Prévention -> AVC ischémique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Autres - Dissection artérielle extra-crânienne : AVK ou aspirine (selon la taille de l’infarctus et le degré de sténose) jusqu’à cicatrisation en 3 à 6 mois ± aspirine au long cours - Infarctus cérébral idiopathique : antiagrégant plaquettaire au long cours
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Pronostic
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Mortalité = 20% à 1 mois et 40% à 1 an - Mortalité précoce plus élevée en cas d’AVC hémorragie (effet de masse) - Surmortalité à distance : risque coronarien principalement (40% des décès à distance d’un AVC)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Pronostic -> Morbidité
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
1/3 retrouvent l’état antérieur, 1/3 gardent des séquelles et 1/3 deviennent dépendants
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Pronostic -> Morbidité
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Pronostic fonctionnel: majorité de la récupération dans les 3 premiers mois, poursuivie jusqu’à 6 mois
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Pronostic -> Morbidité
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Facteur de bon pronostic : âge jeune, infarctus cérébral de petite taille ou peu sévère, entourage aidant, AVC hémorragique plutôt qu’ischémique à taille égale (refoulement sans destruction)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL -> Pronostic
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Complication à distance - Récidive : 9%/an, 30% de récidive à 5 ans - Algodystrophie - Troubles cognitifs = démence vasculaire - Epilepsie vasculaire - Dépression post-AVC (30% à 3 mois) - Syndrome parkinsonien vasculaire - Douleurs neuropathiques - Mouvements anormaux (chorée, tremblement)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Touchant un ou plusieurs sinus veineux (ou exceptionnellement une veine corticale) : rare (< 2% des AVC)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Symptomatologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Installation aiguë (< 2 j ours = 30% des cas), subaiguë (> 2 j ours = 50% des cas) ou chronique (> 30 j ours = 20% des cas)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Symptomatologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

- Céphalées subaiguës (HTIC) : . D’apparition subaiguë sur quelques jours/semaines . Intense ou modérée, permanentes ou intermittentes, diffuses ou focalis ées . Associées à un œdème papillaire, voire à des troubles de conscience . Is olées dans 25% des cas

- Crises épileptiques : partielles ou généralisées, rarement crises hémi-corporelles à bascules (très évoc atrices)

- Déficit neurologique focal (inconstant) : . Déficit moteur à bascule : atteinte du sinus longitudinal supérieur . Ophtalmoplégie douloureuse, exophtalmie : atteinte du sinus caverneux . Aphasie : atteinte du sinus latéral gauche…

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Symptomatologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
La triade cé phalées + crises d’épilepsie + déficit neurologique focal est fortement évocatrice
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Paraclinique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Angio-IRM cérébrale

= Examen de référence : à réaliser devant toute suspicion de thrombose veineuse cérébrale

- Sinus thrombosé : . Hypersi gnal T1 et T2 et hyposignal T2* à la phase d’état . Absence de flux dans le sinus occlus en ARM . Signe du delta après injection de gadolinium : prise de contraste de la paroi du thrombosé en cas de t hrombose du sinus longitudinal supérieur

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Paraclinique
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Ponction lombaire

= Réalisé en l’absence de lésion intracrânienne focale

- Augmentation de pression d’ouverture, hyperprotéinorachie, pléiocytose de formule variable, hématies

- Diagnostic étiologique : recherche de méningite

- Soulagement des céphalées liée à l’HTIC

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Étiologie
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Causes et FdR généraux

- Période post-opératoire - Grosse sse et post-partum - Contrace ption orale - Affecti on hématologique - Trouble de l’hémostase congénital ou acquis - Infection : septicémie, endocardite - Cancer, chimi othérapie - Maladie i nflammatoire : maladie de Behçet … - Autre : déshydratation, cirrhose, syndrome néphrotique…

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Étiologie -> Causes et FdR locaux
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Infectieux

- Infection de voisinage : otite, masto ï dite, sinusite, infection buccodentaire… - Infec tion intracrânienne : abcès, empyème sous-dural, méningite

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Étiologie -> Causes et FdR locaux
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Non infectieux

- Traumatisme crânien : ouvert ou fermé, avec ou sans fracture - In tervention neurochirurgicale - Malformation vasculaire : fistule dure-mérienne - Hypot ension intracrânienne : syndrome post-PL… - Cathétérisme j ugulaire

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Traitement
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN

Anticoagulation curative

- Héparinothérapie curative en urgence (même en cas d’infarctus hémorragique) : amélioration symptomati que rapide

- Relai par AVK : maintenu au minimum 6 mois, selon la cause

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
THROMBOSE VEINEUSE CEREBRALE -> Traitement
#335 #AVC #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN
Pronostic généralement favorable : mortalité < 10% avec récupération fonctionnelle dans > 80% des cas
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5439647255820

Tags
#has-images

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill


Flashcard 5439650663692

Tags
#has-images

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill


Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental alon
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or repr
SCLEROSE EN PLAQUES
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Prévalence 1/1000 en France (100 000 patients): - Adulte jeune (20-40 ans) - Prédominance féminine (70% = 3 femmes : 1 homme) - Gradient Nord > Sud
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
The most abundant member of the group is jasmonic acid (right).
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Jasmonates
minum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. <span>The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or repress as the case may be) gene expression. They bind to the promot
Flashcard 5439675567372

Question
The first to be identified was isolated from the oil of [...], the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California.
Answer
Jasminum officinale

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. <

Original toplevel document

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or reprSCLEROSE EN PLAQUES
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
FdR : . Génétiques : antécédents familiaux, caucasiens, haplotype HLA DR2/1501 . Environnementaux : virale (EBV…), hygiène excessive, tabagisme (actif/passif), carence en vitamine D, obésité
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Facteur protecteur : parasitoses ++
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5439679761676

Question
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of [...] — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California.
Answer
Pakistan

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California.

Original toplevel document

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or reprFlashcard 5439680810252

Question
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the [...] and the coast of California.
Answer
United States

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the <span>United States and the coast of California. <span>

Original toplevel document

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or reprFlashcard 5439681858828

Question
The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of [...].
Answer
California

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
e oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of <span>California. <span>

Original toplevel document

Jasmonates
Jasmonates Jasmonates Jasmonates are a small group of related molecules derived from linolenic acid . The first to be identified was isolated from the oil of Jasminum officinale, the Poet's or Common Jasmine. This vine — the national flower of Pakistan — is grown as an ornamental along the southern tier of the United States and the coast of California. The most abundant member of the group is jasmonic acid (right). Jasmonates are produced in several parts of the plant and travel in the phloem to other parts where they turn on (or reprSCLEROSE EN PLAQUES
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Physiopathologie

- Plaques de démyélinisation focale = atteignent toutes les zones myélinisées (nerf optique, zones périventriculaires, corps calleux, cervelet, moelle) de la SB centrale : bloc de conduction nerveuse - Atteinte axonale : secondaire ET primitive ++ - Régression des symptômes entre les poussées au stade initial : réversibilité initiale du bloc de conduction et/ou possibilité de remyélinisation des fibres intactes par les oligodendrocytes ++ - Séquelles persistantes après les poussées au fur et à mesure de l’évolution : dégénérescence axonale secondaire et/ou remyélinisation insuffisante

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Manifestations cliniques variées, le plus souvent monosymptomatique (60%) à la phase initiale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Poussée = Apparition subaiguë (quelques heures/jours), durée > 24h, récupération ± complète : . Apparition de nouveaux symptômes . Aggravation de symptômes préexistants . Réapparition d’anciens symptômes
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Par définition, 2 poussées sont toujours séparées de > 1 mois
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Progression = aggravation continue sur une période > 1 an
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique -> Poussée inaugurale
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Myélite partielle

IRM médullaire : - Lésion médullaire ovalaire < 3 vertèbres - Occupant < 50% de largeur en axial.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique -> Poussée inaugurale
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Autres Moins fréquent : - TC : sd vestibulaire central, diplopie (POM) - Cervelet : ataxie - Hémisphérique : sensitif/moteur - Sd multifocal
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Phase progressive

- Paraparésie spastique = inaugure forme progressive primaire = trouble de la marche insidieux. - Ataxies progressives possibles mais rares

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Autres symptômes

- Tronc cérébral : - Névralgie du trijumeau (item 97). - Paralysie faciale (item 99) (centrale ou périphérique) - Sd vestibulaire (nystagmus (persistant après rémission), vertige, ataxie), - Dysarthrie - Syndrome cérébelleux - Troubles mictionnels : hyperactivité vésicale, hypertonie sphinctérienne - Troubles digestifs (constipation), anorectaux (incontinence), génitaux (dysfonction érectile) - Asthénie - Troubles cognitifs

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique -> Poussée inaugurale
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

NORB (Névrite optique rétrobulbaire)

= BAV subaiguë, avec douleur périorbitaire (80% des cas) augmentée à la mobilisation des globes oculaires : révélatrice dans 1/4 des cas

- Scotome central, dyschromatopsie rouge-vert, DPAR

- FO : . Normal ++ . Ou œdème papillaire = 10% des cas : neuro-papillite - Puis pâleur papillaire après 2 semaines (atrophie optique séquellaire)

- Récupération visuelle complète en 6 mois (80% des cas)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Clinique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

- Dissémination temporelle des lésions : succession d’épisodes neurologiques dans le temps (> 30 j ours) in- terrogatoire, clinique, ou IRM

- Dissémination spatiale des lésions : plusieurs zones du SNC interrogatoire, clinique, IRM

Si diagnostic non possible après 1 ère poussée = syndrome clinique isolé

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Paraclinique -> IRM cérébrale ± médullaire
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
IRM cérébrale ± médullaire = Lésion substance blanche : hypersignal T2/FLAIR et iso T1, ovoïde, taille > 3 mm, sans effet de masse
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Localisation (« PSJM ») : - Périventriculaire ++ (contact avec un ventricule, de grand axe perpendiculaire aux ventricules) - Sous-tentorielle - Juxta-corticale (contact avec le cortex) - Médullaire
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Paraclinique -> IRM cérébrale ± médullaire
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Injection : lésions récentes < 1 mois = prennent le gadolinium
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Paraclinique -> IRM cérébrale ± médullaire
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Corrélation clinique : . Les lésions visualisées sont souvent cliniquement asymptomatiques . La lésion responsable d’une poussée n’est visible que dans 2/3 des cas
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic -> Paraclinique -> Ponction lombaire
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Ponction lombaire

- Bandes oligoclonales d’IgG en immunofixation et en iso-électrofocalisation (> 90% des cas)

- Sécrétion intrathécale d’IgG = index IgG > 0,70

- Hyperprotéinorachie modérée < 1 g/L (dans 25% des cas)

- Pléiocytose > 4/mm 3 (1/3) : formule lympho-plasmocytaire, généralement < 50/mm 3

PL normale = n’élimine pas le diagnostic de SEP
Non obligatoire au diagnostic dans les formes rémittentes si clinique/IRM évocatrices

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic positif
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Critères de McDonald 2017

Diagnostic possible dès 1 ère poussée si dissémination spatiale et temporelle à l’IRM (gadolinium)

Si les critères ne sont pas remplis : attente d’une nouvelle poussée clinique ou IRM à 3-6 mois

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic positif -> Critères de McDonald
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Critères 2017

Diagnostic autorisé dès la 1ère poussée si tableau clinique typique, à condition de :

- Dissémination spatiale ET temporelle

- Dissémination spatiale ET inflammation du LCS à la PL (présence de bandes oligoclonales seulement)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic positif
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Dissémination spatiale

≥ 2 lésions = Diagnostic clinique de dissémination spatiale

1 lésion = IRM : lésions dans ≥ 2 territoires sur 4 (périventriculaire, sous- tentorielle, juxta-cortical et médullaire)
Si symptomatologie médullaire ou tronc cérébral, la lésion symptomatique n’est pas prise en compte

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic positif
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Dissémination temporelle

≥ 2 poussées = Diagnostic clinique de dissémination temporelle

1 poussée = IRM :
- ≥ 2 lésions d’âge différent (rehaussée et non rehaussée)
- Apparition d’une nouvelle lésion lors du suivi

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic différentiel
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Aucun des examens n’est spécifique de la SEP, et peuvent être perturbé dans des maladies simulant une SEP
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Diagnostic différentiel
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

- Maladie inflammatoire systémique : sarcoïdose, lupus, maladie de Behçet, Gougerot-Sjögren, artérite cérébrale

- Infection à tropisme neurologique

- Maladie cérébrovasculaire à attaques successives

- Atteinte neurologique localisée (même si évoluant par poussée) : tumeur, malformation vasculaire, Arnold-Chiari

- Encéphalomyélite aiguë disséminée : événement unique post-infectieux (ou post-vaccin)

- Neuro-optico-myélite de Devic : atteinte optico-spinale (cécité), associée à des Ac anti-NMO sériques (ou Ac anti- aquaporine 4) = contre-indication aux immunomodulateurs ++ = Corticothérapie

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Pronostic
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Pronostic : baisse modérée de l’espérance de vie de 5-10 ans, 50% de gêne à la marche > 8 ans
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Pronostic
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Imprévisible :

Forme bénigne (absence d’invalidité > 15 ans) : 25% des malades, aggravation tardive possible

Forme très sévère (handicap rapide) : 10% des malades

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Pronostic
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
FBP (bon pronostic) : âge de début jeune, mode rémittent, long délai entre les 2 premières poussées
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Pronostic
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
FMP (mauvais pronostic) : âge de début tardif > 40 ans, type primitivement progressif, atteinte motrice initiale
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> Évolution
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

Formes cliniques

- Forme rémittente-récurrente (85% au début) = aggravation progressive par poussées, entrecou- pées de rémissions (± séquelles)

- Forme secondairement progressive (40 à 50% des cas) = passage à une forme progressive : après 15 à 20 ans en moyenne

- Forme primaire progressive (15% au début) = progression d’emblée, sans poussée : début plus tardif vers 40 ans, sex-ratio = 1, généralement avec atteinte médullaire chronique

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de poussée
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Uniquement si poussée sévère avec symptômes invalidants
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de poussée -> Corticothérapie
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Bolus de méthylprednisolone IV 0,5 à 1 g/j sur 3h pendant 3 j ours : accélère la récupération de la poussée, sans effet sur le niveau de récupération et la prévention des poussées
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de poussée -> Corticothérapie
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

- Mesures associées : bilan pré-corticothérapie (signes infectieux, BU, ECG, ionogramme), HBPM à dose préventive, supplémentation potassique, régime pauvre en sel et en sucre rapide

- Peut être réalisé à domicile après une 1 ère perfusion en hospitalisation (sauf précaution particulière)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP

TTT de fond

But = diminuer la fréquence des poussées et ralentir la progression du handicap

- Médicaments d’exception (prescription par un neurologue), prescription initiale hospitalière

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Changement de traitement de fond si : insuffisamment efficace (poussées, aggravation des séquelles), mal toléré, risques à long terme (néoplasie, LEMP…), grossesse
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 1er pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Interféron β = Injection IM ou SC 1/semaine : de 30-40% la fréquence des poussées - EI : SPG (sd pseudogrippal), réaction au point d’injection, leucopénie, cyto- lyse - CI : grossesse, dépression grave, épilepsie non contrôlée - Mesures associées : paracétamol, contraception efficace - Surveillance : NFS, transaminases tous les 3 mois
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 1er pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Acétate de glatiramère = Injection SC quotidienne: efficacité identique - EI : réaction cutanée au point d’injection, lipoatrophie, allergie
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 1er pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Diméthyl- fumarate = PO quotidienne: efficacité identique - EI : bouffées congestives, troubles digestifs - Surveillance : NFS, transaminases
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 1er pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Teriflunomide = PO quotidienne: efficacité identique - EI : diarrhée, diminution de la densité capillaire, tératogène - Surveillance : NFS, transaminases
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 1er pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Ocrelizumab - Ac monoclonal anti-CD20 en cures semestrielles - EI : augmentation légère des infections bronchopulmonaires - Le seul traitement de fond qui a prouvé son efficacité dans les formes pri- mitivement progressives de SEP +++ - Ralentit l'accumulation du handicap en comparaison au placebo chez envi- ron 25 % des patients traités. - Indication limitée aux formes progressives récentes, avec un handicap faible, ayant une activité inflammatoire clinique ou radiologique
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Fingolimod = Modulateur des récepteurs à la sphingosine-1P (bloque certains lympho- cytes hors de la circulation) : de 50% la fréquence des poussées et la pro- gression du handicap - PO 1 cp/j - EI : TDR, œdème maculaire, infection, lymphopénie, cytolyse
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Natalizumab = Ac anti-intégrine (bloque le passage de la barrière hémato-encéphalique par les lymphocytes) : de 70% la fréquence des poussées et de la progres- sion du handicap - Perfusion hospitalière IV mensuelle - EI : allergie, Ac neutralisant persistant, leucoencéphalite multifocale pro- gressive (à JC virus : sérologie Ac anti-JC virus obligatoire avant traitement, suivi répété)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Mitoxantrone = Anthracycline : perfusion IV mensuelle - Toxicité cardiaque et hématologique : utilisation limitée dans le temps
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Ocrelizumab - Aussi indiqué en 2ème ligne
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs -> Autres
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Alemtuzumab : = Perfusion IV sur 5 jours, puis 2 e perfusion sur 1 jours 1 an plus tard - EI : syndrome de relargage cytokinique, dysthyroïdie, PTI, néphropathie - Effet inducteur, permettant en théorie de supprimer, apr ès réalisation de deux cures à un an d'intervalle, le clone lymphocytaire autoréactif, avec un effet pro- longé dans le t emps
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT de fond -> 2ème pallier -> Immunomodulateurs -> Autres
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Cladribine : = PO en 2 cycles de quelques jours à un an d’intervalle - Effet inducteur, entraînant une efficacité prolongée sur les poussées de plusieurs années Cladribi ne et alemtuzumab peu utilisés car non remboursés
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT symptomatique -> Spasticité
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Antispastique = baclofène : en cas de spasticité néfaste, à dose minimale efficace (risque d’hypoto- nie aggravant les troubles moteurs)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT symptomatique -> Spasticité
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Spasti cité sévère : injection locale de toxine botulique, pompe intrarachidienne de baclofène
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT symptomatique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Trouble urinaire = Explorés par mesure du résidu post-mictionnel, débitmétrie, bilan urodynamique et échographie - Hyperactivité détrusorienne (urgenturie) : anticholinergique (ex : oxybutinine) - Hyperactivité du sphincter li sse (rétention vésicale) : α-bloquant (ex : tamsulosine) - RPM : auto-sondages intermittents quotidiens, injection intra-vésicale de toxine botulique
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
SCLEROSE EN PLAQUES -> TTT symptomatique
#102 #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #Neurologie #S-ECN #SEP
Autre - Grossesse : amélioration pendant la grossesse, avec un rebond en post-partum immédiat - Vacci n des patients avec SEP : aucune augmentation du risque de poussée ou d’aggravation du handicap Va ccins vivants contre-indiqués en cas d’immunosuppresseurs (fièvre j aune, ROR, varicelle)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
Neuropathie optique = névrite optique rétrobulbaire (NORB) : neuropathie optique inflammatoire démyélinisante - Manifest ation la plus fréquente de la SEP, inaugurale de la maladie dans 1/3 des c as - Ad ulte jeune, généralement 20 à 40 ans, avec une nette prédominance féminine (75% )
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
NB : autres atteintes ophtalmologiques de la SEP : - Atteinte oculomotrice: paralysie du VI, ophtalmoplégie internucléaire (attei nte du faisceau longitudinal médian) - Nysta gmus - Périphlébites rétiniennes : engainements blanchâtres des veines rétiniennes périphériq ues
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Diagnostic -> Signes fonctionnels
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP

- BAV rapidement progressive, sur quelques heures/jours, importante, unilatérale

- Douleurs rétro-oculaires (80%) : augmentées au mouvement oculaire, accompagnant ou précédant la BAV

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Diagnostic -> Signes cliniques
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP

- AV abaissée, généralement de façon importante (possiblement < 1/10 e )

- Signe de Marcus-Gunn = déficit pupillaire afférent relatif (DPAR) : diminution du réflexe photomoteur direct et consens uel à l’éclairement de l’œil atteint, avec conservation du réflexe direct et consensuel de l’œil sain

- FO : normal, ou rarement (10%) œdème papillaire modéré (papillite)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Diagnostic -> Paraclinique
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP

- Champ visuel : scotome central ou caeco-central (rattaché à la tâche aveugle)

- Visi on des couleurs : dyschromatopsie d’axe rouge-vert

- Potentiels évoqués visuels : très altérés au stade aigu, avec possiblement allongement du temps de la tence sur l’œil controlatéral (lésions de démyélinisation diffuses) -

OCT : épaississement des fibres ganglionnaires péri-papillaires à la phase aiguë, au stade séquellaire on constate une perte de cette épaisseur

Bilan étiologique (arguments évocateurs de SEP) : - IRM cérébro-médullaire - PL avec recherche de bandes oligoclonales

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Diagnostic différentiel
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP

Neuromyélite optique de Devic

- NORB + myélite aiguë transverse, de pronostic plus sévère que la SEP.

- La névrite optique est plus sévère, souvent bilatérale, parfois à bascule

- L’IRM cérébrale ne montre pas de lésions inflammatoires (hormis l’atteinte des nerfs optiques)

- Auto-anticorps anti-aquaporine-4 (AQP-4) ou anti-NMO ayant une valeur pronostique, ils peuvent être négatifs et se positiver ultérieurement

- Immunomodulateurs de la SEP contre-indiqués en cas de Neuromyélite optique de Devic

- Traitement : corticothérapie parentérale avec relais per os souvent associée a un traitement immunosuppresseur (azathioprine, rituximab, mycophénolate)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Évolution
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
Régression avec généralement une bonne récupération visuelle en 3-6 mois (80% récupèrent une AV normale)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Évolution
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
Phénomène d’Uhthoff après récupération (thermolabilité des axones démyélinisés) : baisse transitoire réversible de l’acuité visuelle lors d’une phénomène d’augmentation de la température corporelle (effort physique, prise d’un bain chaud, hyperthermie, forte chaleur…)
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Évolution
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
Récidive homo- ou controlatérale chez 30% des patients à 5 ans
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Évolution -> FdR
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
De mauvais pronostic visuel : acuité visuelle initiale basse
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Évolution -> FdR
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
De réci dive : lésion à l’IRM, synthèse intra-thécale d’Ig
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Prise en charge
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP
Corticothérapie forte dose = bolus de corticoïdes à 1 g/j pendant 3 à 5 jours suivi d’un relais oral court (11 jours) (nouvelle notion dans le collège d’ophtalmo, différente de celle du collège de neuro) : accélère la récupération visuelle et retarde la survenue d’un 2 nd épisode, sans modifier le pronostic final
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
NEUROPATHIE OPTIQUE RETROBULBAIRE -> Prise en charge
#102 #80 #BAV #Cours #Facultaires #Fiche #Medecine #NORB #Neurologie #Ophtalmologie #S-ECN #SEP

TTT de fond de la SEP :

1 ère ligne : interféron β SC ou IM 1/semaine (Avonex®, Rebif®, Bétaféron®), acétate de glatiramère SC 1/jour (Copaxon e®)

2 nde ligne : natalizumab IV 1/mois (Tisabri®), fingolimod PO 1/jour (Gilenya®)

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Kafka is a distributed messaging system for collecting and delivering high volumes of log data with low latency.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5439875583244

Question
Kafka is a [...] for collecting and delivering high volumes of log data with low latency.
Answer
distributed messaging system

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Kafka is a distributed messaging system for collecting and delivering high volumes of log data with low latency.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5439877156108

Question
Kafka is a distributed messaging system for collecting and delivering high volumes of log data with [...].
Answer
low latency

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Kafka is a distributed messaging system for collecting and delivering high volumes of log data with low latency.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsrecent trends in internet applications have made activity data a part of the production data pipeline used directly in site features. These uses include (1) search relevance, (2) recommendations which may be driven by item popularity or co- occurrence in the activity stream, (3) ad targeting and reporting, and (4) security applications that protect against abusive behaviors such as spam or unauthorized data scraping, and (5) newsfeed features that aggregate user status updates or actions for their “friends” or “connections” to read.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
On the one hand, Kafka is distributed and scalable, and offers high throughput. On the other hand, Kafka provides an API similar to a messaging system and allows applications to consume log events in real time.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
A number of specialized log aggregators have been built over the last few years. Facebook uses a system called Scribe. Each front- end machine can send log data to a set of Scribe machines over sockets. Each Scribe machine aggregates the log entries and periodically dumps them to HDFS [9] or an NFS device. Yahoo’s data highway project has a similar dataflow. A set of machines aggregate events from the clients and roll out “minute” files, which are then added to HDFS. Flume is a relatively new log aggregator developed by Cloudera. It supports extensible “pipes” and “sinks”, and makes streaming log data very flexible. It also has more integrated distributed support. However, most of those systems are built for consuming the log data offline, and often expose implementation details unnecessarily (e.g. “minute files”) to the consumer. Additionally, most of them use a “push” model in which the broker forwards data to consumers.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
A stream of messages of a particular type is defined by a topic. A producer can publish messages to a topic. The published messages are then stored at a set of servers called brokers. A consumer can subscribe to one or more topics from the brokers, and consume the subscribed messages by pulling data from the brokers.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Unknown title
Chest pain: assessment of patients with suspected cardiac chest pain Antiplatelets: summary of latest guidance Heart failure (acute): features Acute coronary syndrome: a very basic introduction <span>Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Unknown title
Chest pain: assessment of patients with suspected cardiac chest pain Antiplatelets: summary of latest guidance Heart failure (acute): features Acute coronary syndrome: a very basic introduction <span>Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Unknown title
Chest pain: assessment of patients with suspected cardiac chest pain Antiplatelets: summary of latest guidance Heart failure (acute): features Acute coronary syndrome: a very basic introduction <span>Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i
Article 5439907040524

Acute coronary syndrome: a very basic introduction
#ACS #has-images #passmedicine

Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail into these presentations it's useful to take a step back and consider how such conditions develop. ACS generally develops in patients who have ischaemic heart disease, either known or previously undetected. Ischaemic heart disease is a term synonymous with coronary heart disease and coronary artery disease. It describes the gradually build up of fatty plaques within the walls of the coronary arteries. This leads to two main problems: 1. Gradual narrowing, resulting in less blood and therefore oxygen reaching the myocardium at times of increased demand. This results in angina, i.e. chest pain due to insufficient oxygen reaching the myocardium during exertion 2. The risk of sud#ACS #passmedicine
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Acute coronary syndrome: a very basic introduction
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i
Article 5439949507852

ACS
#has-images

Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail into these presentations it's useful to take a step back and consider how such conditions develop. ACS generally develops in patients who have ischaemic heart disease, either known or previously undetected. Ischaemic heart disease is a term synonymous with coronary heart disease and coronary artery disease. It describes the gradually build up of fatty plaques within the walls of the coronary arteries. This leads to two main problems: 1. Gradual narrowing, resulting in less blood and therefore oxygen reaching the myocardium at times of increased demand. This results in angina, i.e. chest pain due to insufficient oxygen reaching the myocardium during exertion 2. The risk of sudAcute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

ACS
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i
Flashcard 5439990140172

Question
Acute coronary syndrome (ACS) is an [...] term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.
Answer
umbrella

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease.

Original toplevel document

ACS
Acute coronary syndrome (ACS) is an umbrella term covering a number of acute presentations of ischaemic heart disease. It covers a number of presentations, including ST elevation myocardial infarction (STEMI) non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) unstable angina Before we go into more detail i