Edited, memorised or added to reading queue

on 10-Feb-2022 (Thu)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 7056489057548

Question
ìð]†ÏÖ]
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsNefronlar, metanefrik blastem adı verilen yapıdan gelişir
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 7056694054156

Question
Üreter tomurcuklarından böbrek toplayıcı sistemi (toplayıcı tübüller, minor ve majör kaliksler ve renal pelvis) ve üreterler gelişir
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsMesane ve üretra, ürogenital sinusun en üst parçasından meydana gelir
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 7056696675596

Question
Mesane ve üretra, [...] meydana gelir
Answer
ürogenital sinusun en üst parçasından

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
data-bubo-id="temp-selection">ürogenital sinusun en üst parçasından<span> meydana gelir <span>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs7. haftada gonad ayrımını yapmak mümkündür.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Over gelişiminde, primer gonadın medüller kısmı regrese olur (rete ovarii), kortikal germ hücreleri overi oluşturur. Rete ovarii komprese tübüller ve Leydig hücreleri içermektedir ve ovaryan hilusta lokalizedir.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Her bir primordial follikül primer oosit ve onu çevreleyen tek sıralı yassı follikül hücresi ve bazal membrandan oluşmuştur.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Germ hücre mitozu 20. gebelik haftasına kadar sürmekte ve bundan sonra follikül gelişimi olmamaktadır ve bu haftadan sonra fizyolojik folliküler atrezi başlamaktadır. Fetal gelişim sırasında yaklaşık 7 milyon germ hücresi oluşmakta (20. haftada en yüksek düzeyine ulaşır), ancak doğum anında yaklaşık 2 milyon primordial follikül geriye kalmaktadır. Doğuma yakın dönemde primordial folliküllerde yer alan primer oositler 1. mayoz bölünmenin profaz safhasına gelmekte ve burada duraksamaktadır. Bu dönüş üm gebeliğin 11-12. haftalarda başlar ve gebelik boyunca mayoz bölünme diploten evresine kadar ilerler. Bu evredeki duraklamadan; granüloza hücreleri tarafından üretilen OMI (oosit maturasyon inhibitör)sorumlu tutulmaktadır. Doğumda bu ilerleme tamamlanarak puberteye kadar bölünme işlemi durur.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Normal bir menstrual siklusta, primordial folliküllerden Graaf follikülleri gelişerek siklusun 14.gününde ovulasyon meydana gelir.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs