Edited, memorised or added to reading queue

on 24-Dec-2014 (Wed)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 149634052

Tags
#asset-swap #finance
Question
As an asset swap buyer (type: par-par), how much do you pay to enter the transaction?
Answer
100 (redemption value of the bond, not the current price of the bond)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill


#kuchnia #tcm

W tradycyjnej medycynie chińskie j zioła i produkty żywnościowe są sklasyfikowane na kilka sposobów. Podział ze względu na smak Smak je st bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi podstawę systemu medycyny chińskiej. W terapii ziołowej i sposobie od żyw iania wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, gorzki – należy do żywiołu ognia; związany jest z sercem, jelitem cienkim, systemem krążenia krwi oraz układem energetycznym ciała zwanym “potrójnym ogrzewaczem”, słodki – należy do żywiołu ziemi; związany jest z żołądkiem i śledzioną wraz z t rzustką. Pojawia się tu od razu pytanie, dlaczego smak ten jest tak popularny, czemu lud zie tak lubią słodycze? Tradycje wschodnie wyjaśniają t o bardzo prosto: żywioł ziemi jest żywiołem centralnym, a więc p unktem odniesienia d la w szystkiego. Żyw ioł ziemi daje mo żliw ość – podstawę budo wania, tworzenia substancji i energii, ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym, słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym. Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia, jest rozeznanie do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak. Znając go będziemy od razu wiedzieli, z którą p rzemianą – żywiołem współpracować. W ybier ając do jedzenia np. zioła słodkie, poza ca łą pozostałą wiedzą jaką mamy, wiemy również o ich odd ziaływ aniu na żołądek. I rzeczywiście tak jest. Pijąc np. ka wę (smak gorzki) wpływamy na serce i krą żenie krwi. Bardzo słony pokarm działa na nerki, a ostre d ania lub przyprawy czy t eż alkohol – na płuca i układ oddechowy (nadmiar może wywołać kaszel lu b potrzebę głębokiego oddechu). Gdy na odmianę spożywamy ogórki w occie, to wpływamy tym sam ym na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. W prawdzie na razie nie zostało wyjaśnione w jaki sposób zachodzi to oddziaływanie, jednak m ożna zorientować się, do której przemiany należy 6 . Jak więc widać, wschodnia m edycyna stanowi system opa rty n a prostych zależnościach, które należy zawsze uwzględniać

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch ziemi odgrywa decydującą rolę (co nie znaczy bynajmniej, że musi dominować, ale zawsze jest on w jakiś sposób isto tny). Całe przygotowyw anie jedzenia ma na celu doprowadzenie do p unktu w ielkiego zrównoważenia. T ak w ięc, chińskie stwierdzenie: “g otuję ziemię” oznacza: “po jedzeniu je stem w pełni z aspokojony”. Jest to bardzo ważny objaw. Gdy po jedzeniu pojawia się ochota na coś słodkiego, na alkohol lub coś innego, oznacza to, że pożywi enie nie było zrównoważone
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
znacza to dosta rczanie ciału czi, czyli energii życiowej oraz harmonizowanie ciała i umysłu. Słod ycz n ie ma natomiast nic wspólnego z biały m rafinowanym cukrem, który z punktu widzenia chińskiej medycyny zaliczyć raczej trzeba do trucizn. <span>W tradycyjnej sztuce kulinarnej ruch ziemi odgrywa decydującą rolę (co nie znaczy bynajmniej, że musi dominować, ale zawsze jest on w jakiś sposób isto tny). Całe przygotowyw anie jedzenia ma na celu doprowadzenie do p unktu w ielkiego zrównoważenia. T ak w ięc, chińskie stwierdzenie: “g otuję ziemię” oznacza: “po jedzeniu je stem w pełni z aspokojony”. Jest to bardzo ważny objaw. Gdy po jedzeniu pojawia się ochota na coś słodkiego, na alkohol lub coś innego, oznacza to, że pożywi enie nie było zrównoważone<span><body><html>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
Flashcard 149655124

Tags
#kuchnia #tcm
Question
[...] smak wywołuje skurcz.
Answer
Kwaśny

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Kwaśny smak wywołuje skurcz.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 149655129

Tags
#kuchnia #tcm
Question
Kwaśny smak wywołuje [...].
Answer
skurcz

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Kwaśny smak wywołuje skurcz.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs#kuchnia #tcm
Smak je st bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi podstawę systemu medycyny chińskiej.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
W tradycyjnej medycynie chińskie j zioła i produkty żywnościowe są sklasyfikowane na kilka sposobów. Podział ze względu na smak Smak je st bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi podstawę systemu medycyny chińskiej. W terapii ziołowej i sposobie od żyw iania wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, gorzki – należy do żywi

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
W terapii ziołowej i sposobie od żyw iania wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, gorzki – należy do żywiołu ognia; związany jest z sercem, jelitem cienkim, systemem krążenia krwi oraz układem energetycznym ciała zwanym “potrójnym ogrzewaczem”, słodki – należy do żywiołu ziemi; związany jest z żołądkiem i śledzioną wraz z t rzustką. Pojawia się tu od razu pytanie, dlaczego smak ten jest tak popularny, czemu lud zie tak lubią słodycze? Tradycje wschodnie wyjaśniają t o bardzo prosto: żywioł ziemi jest żywiołem centralnym, a więc p unktem odniesienia d la w szystkiego. Żyw ioł ziemi daje mo żliw ość – podstawę budo wania, tworzenia substancji i energii, ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym, słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
tradycyjnej medycynie chińskie j zioła i produkty żywnościowe są sklasyfikowane na kilka sposobów. Podział ze względu na smak Smak je st bardzo ważną cechą, gdyż wiąże się z pięcioma żywiołami stanowiącymi podstawę systemu medycyny chińskiej. <span>W terapii ziołowej i sposobie od żyw iania wyróżnia się pięć głównych smaków: kwaśny – należy do żywiołu drewna; związany jest z wątrobą i pęcherzykiem żółciowym, gorzki – należy do żywiołu ognia; związany jest z sercem, jelitem cienkim, systemem krążenia krwi oraz układem energetycznym ciała zwanym “potrójnym ogrzewaczem”, słodki – należy do żywiołu ziemi; związany jest z żołądkiem i śledzioną wraz z t rzustką. Pojawia się tu od razu pytanie, dlaczego smak ten jest tak popularny, czemu lud zie tak lubią słodycze? Tradycje wschodnie wyjaśniają t o bardzo prosto: żywioł ziemi jest żywiołem centralnym, a więc p unktem odniesienia d la w szystkiego. Żyw ioł ziemi daje mo żliw ość – podstawę budo wania, tworzenia substancji i energii, ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym, słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym. Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia, jest rozeznanie do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak. Znając go będziemy o

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs
#kuchnia #tcm
Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia, jest rozeznanie do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak. Znając go będziemy od razu wiedzieli, z którą p rzemianą – żywiołem współpracować. W ybier ając do jedzenia np. zioła słodkie, poza ca łą pozostałą wiedzą jaką mamy, wiemy również o ich odd ziaływ aniu na żołądek. I rzeczywiście tak jest. Pijąc np. ka wę (smak gorzki) wpływamy na serce i krą żenie krwi. Bardzo słony pokarm działa na nerki, a ostre d ania lub przyprawy czy t eż alkohol – na płuca i układ oddechowy (nadmiar może wywołać kaszel lu b potrzebę głębokiego oddechu). Gdy na odmianę spożywamy ogórki w occie, to wpływamy tym sam ym na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. W prawdzie na razie nie zostało wyjaśnione w jaki sposób zachodzi to oddziaływanie, jednak m ożna zorientować się, do której przemiany należy
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
o. Żyw ioł ziemi daje mo żliw ość – podstawę budo wania, tworzenia substancji i energii, ostry – należy do żywiołu metalu; związany jest z płucami i jelitem grubym, słony – należy do żywiołu wody; związany jest z nerkami i pęcherzem moczowym. <span>Pierwszą rzeczą wymaganą przy stosowaniu ziół i różnych rodzajów pożywienia, jest rozeznanie do którego smaku należą. Również zbierając zioła winniśmy znać ich smak. Znając go będziemy od razu wiedzieli, z którą p rzemianą – żywiołem współpracować. W ybier ając do jedzenia np. zioła słodkie, poza ca łą pozostałą wiedzą jaką mamy, wiemy również o ich odd ziaływ aniu na żołądek. I rzeczywiście tak jest. Pijąc np. ka wę (smak gorzki) wpływamy na serce i krą żenie krwi. Bardzo słony pokarm działa na nerki, a ostre d ania lub przyprawy czy t eż alkohol – na płuca i układ oddechowy (nadmiar może wywołać kaszel lu b potrzebę głębokiego oddechu). Gdy na odmianę spożywamy ogórki w occie, to wpływamy tym sam ym na wątrobę i pęcherzyk żółciowy. W prawdzie na razie nie zostało wyjaśnione w jaki sposób zachodzi to oddziaływanie, jednak m ożna zorientować się, do której przemiany należy 6 . Jak więc widać, wschodnia m edycyna stanowi system opa rty n a prostych zależnościach, które należy zawsze uwzględniać <span><body><html>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfs