Edited, memorised or added to reading queue

on 16-Dec-2015 (Wed)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

#creativity
Niektórzy celowo wybierają zawód, który pozwala na codzienne ćwiczenie kreatywności. Zarabiają na projektowa- niu, pisaniu, wdrażaniu kampanii reklamowych albo innych pracach twórczych. Mogą robić to, co kochają, i ktoś im za to płaci. Jako przedstawiciel tej grupy uważam, że to całkiem niezły interes. W lepsze dni wydaje nam się, że nie powinni- śmy pobierać wynagrodzenia za to, co robimy; w gorsze, że nasz zawód jest jak każdy inny. Chociaż poznanym na przyjęciu osobom sektor kreatywny może wydawać się egzotyczny, to nasza codzienna praca często polega na kierowaniu się recep- turą, która każe nam sięgać po znane składniki i mieszać je ze sobą na różne sposoby.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Jeśli chcesz wpaść na odpowiedni pomysł w odpo- wiednim momencie, musisz zacząć nad nim pracować na długo przed tym, zanim będzie ci on potrzebny.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Każdy może poprawić swoją umiejętność konse- kwentnego generowania dobrych pomysłów, o ile tylko zechce wprowadzić odrobinę więcej celowości do swoich procesów twórczych
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Nie jest ważne to, co wiesz, ale to, co robisz. Niezależnie od tego, co obiecują inni, nie ma szyb- kich metod ani łatwych sposobów na rozbudzenie kreatywności. Swoje ukryte zdolności twórcze roz- winiesz poprzez regularny i celowy trening zgodny z zasadami zamieszczonymi w książce. Na jej stro- nach znajdziesz wiele ciekawych i odkrywczych spo- strzeżeń, ale sama wiedza nie wystarczy, by osiągnąć cel, tak jak sama świadomość tego, jak należy treno- wać, nie poprawi twojej kondycji fizycznej. Musisz działać celowo i świadomie. Efekty są tego warte.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Twój rozwój zależy od ciebie. Niezależnie od oko- liczności, to ty masz pełną kontrolę nad swoim twór- czym rozwojem. Ty, a nie twój szef, dyrektor działu HR czy twoja matka. Wiele osób marnuje swoje życie na przerzucaniu odpowiedzialności za swoje pro- blemy na innych. Nikt nie wątpi w to, że istnieją nie- zdrowe organizacje i menedżerowie, ale odgrywanie roli ofiary jest strategią obliczoną na porażkę. Twój rozwój zależy od ciebie.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Potrzebujesz czasu, a krótkoterminowe rezul- taty mogą być różne. Jak ze wszystkim, co warte zachodu, taka zmiana życia, która będzie szła w parze z dynamiką procesów kreatywnych, wymaga czasu i poświęcenia. Poza tym od czasu do czasu mogą wystąpić okoliczności osłabiające twoje zaangażowa- nie, na które nie masz wpływu. Z tego powodu efekty wprowadzanych zmian nie będą zawsze takie same. Musisz nastawić się na wzmożony wysiłek przez dłuższy czas, a nie tylko na pojedyncze zrywy zaan- gażowania. Nie zniechęcaj się. Utrzymuj motywację.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Próba zagwarantowania sobie wiecznego geniuszu i rosnącej produk- tywności – bez zmiany nawyków i reorganizacji życia – pójdzie na marne.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Aby twoja kreatywność kwitła, musisz stworzyć jej przestrzeń, a nie oczekiwać, że rozwiniesię podczas przerw w twoim szalonym planie dnia. Pozwoli ci to nie tylko wpadać na lepsze pomysły, ale także zająć się najbardziej istot- nymi sprawami, zamiast żyć z dnia na dzień.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Twórczy + Genialny + Zdrowy = Wykonujący świetną pracę w zrównoważony sposób
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Twórczy + Genialny – Zdrowy = Wypalony
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Ciężka praca to absolutna konieczność, jeśli chcesz dokonać czegoś wartościowego. Po zastosowaniu zasad z tej książki, zapewne okaże się, że zaczniesz pracować ciężej niż w całej swojej dotychczasowej karierze. Musisz jednak wystrzegać się szaleńczych czynności przypominających bycie twórczym, które bardziej stwarzają pozory zapracowania, niż dają praw- dziwe efekty pracy. Chcesz przecież pracować strategicznie, a nie desperacko. Na efektywność udawana praca często wpływa gorzejniż jej brak.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Genialny + Zdrowy – Twórczy = Mało wiarygodny
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Zdrowy + Twórczy – Genialny = Zwolniony
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Z drugiej strony, w byciu geniuszem chodzi o to, aby stawać na wysokości zadania, jasno i wyraźnie dostrzegać sedno problemu i szybko znajdować świetne rozwiązanie. Jeśli zastosujesz strategie z dal- szych rozdziałów książki, będziesz mógł ciągle doświadczać takich przebłysków geniuszu w swojej pracy
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Jeśli chcesz puścić wodze kreatywności i utrzymać ten stan na dłużej, musisz stworzyć swój własny rytm – niezależny od presji i oczekiwań, z jakimi mierzysz się każdego dnia. Ten rytm kreatywności da ci stabilizację i łatwość rozwiązywania stojących przed tobą problemów. Reguluje go pięć aspektów pracy opisanych w historii Amosa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
36–37 Skupienie Gdybyśmy zgromadzili całą energię, jaką marnujemy każdego dnia w pracy, moglibyśmy prawdopodobnie zasilać nią Ziemię przez rok. Praca bywa często nieefektywna, ponieważ brakuje jasnych informacji, co właściwie próbujemy zrobić. Żeby móc tworzyć skutecznie, musisz w sposób precyzyjny i konkretny rozumieć swoje cele. Z rozdziału 4 dowiesz się, jak pozbyć się pil- nych, ale nieistotnych zadań, i jak skupić swoje wysiłki jedynie na tym, co podniesie poziom twojego kreatywnego zaangażowania.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Relacje Jedno z najpotężniejszych źródeł kreatywnej inspiracji i oży- wienia to inni ludzie. Niestety, wielu kreatywnych odnoszących sukcesy powierzchownie traktuje relacje i buduje je w sposób interesowny – akurat nadarza się taka okazja bądź jest to dla nich korzystne lub wskazane. Kiedy otwierasz się na innych, uwalniasz swój potencjał i ukryte partie swojej kreatywności. Jeśli chcesz się rozwijać, musisz regularnie wchodzić w relacje z innymi, po części dlatego, żeby przypomnieć sobie, że życie składa się nie tylko z twoich aktualnych problemów. Z roz- działu 5 dowiesz się, jak sensownie radzić sobie z relacjami w twoim życiu, nawiązywać przyjaźnie stymulujące kreatyw- ność i ograniczyć kontakt z „wysysaczami” kreatywności.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Energia
Zwykłe zarządzanie czasem nie wystarczy.
Mikrozarządzanie każdą sekundą nie pomoże, gdy brak ci energii, żeby w tymczasie działać na pełnych obrotach. Jeśli chcesz maksymalnie wykorzystać większość dnia, musisz opracować strategię zarzą- dzania energią. Z rozdziału 6 dowiesz się, skąd brać energię w swoim codziennym życiu i jak zbudować tamę chroniącą przed coraz powszechniejszymi odpływami energii.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Bodźce To od jakości wykorzystanych surowców zależy jakość efektu końcowego – ta zasada sprawdza się w odniesieniu do procesów kreatywnych. Surowce kreatywne nazywam bodźcami, bo pobu- dzają mnie do kreatywnego myślenia. Mimo że jest ona bardzo istotna, niewiele osób ma świadomość rodzajów bodźców, jakie chłonie każdego dnia. Jeśli chcesz regularnie generować genialne pomysły, musisz w przemyślany sposób segregować rzeczy, które mają mieć dostęp do twojej głowy. Jak mówi stare powiedzenie: „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu”. Z rozdziału 7 dowiesz się, jak zapewnić odpowiedni pokarm swojej kreatywności.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#creativity
Czas Czas to waluta produktywności, a to, jak sobie z nim radzisz, ostatecznie determinuje twój sukces lub porażkę. Aby móc w pełni się rozwijać, musisz otrząsnąć się ze zbiorowej obsesji działania na ilość, a zamiast tego skupić się na jakości. Postaraj się, aby działania, które czynią cię skuteczniejszym twórcą, były uwzględnione w twoim terminarzu. Z rozdziału 8 dowiesz się, jak wykorzystać swój czas w sposób efektywny i przynoszący świetne rezultaty.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
#incremental_reading #supermemo
Incremental reading is a learning technique that makes it possible to read thousands of articles at the same time without getting lost. Incremental reading begins with importing articles from electronic sources, e.g. the Internet. The student then extracts the most important fragments of individual articles for further review. Extracted fragments are then converted into questions and answers. These in turn become subject to systematic review and repetition that maximizes the long-term recall. The review process is handled by the proven spaced repetition algorithm known as the SuperMemo method.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

SuperMemo: Incremental reading (Basic level)
ll see a linear text as a sequence of sections subdivided into paragraphs and individual sentences. SuperMemo will help you provide a separate and independent processing for each section, paragraph or sentence. What is incremental reading? <span>Incremental reading is a learning technique that makes it possible to read thousands of articles at the same time without getting lost. Incremental reading begins with importing articles from electronic sources, e.g. the Internet. The student then extracts the most important fragments of individual articles for further review. Extracted fragments are then converted into questions and answers. These in turn become subject to systematic review and repetition that maximizes the long-term recall. The review process is handled by the proven spaced repetition algorithm known as the SuperMemo method . Incremental reading converts electronic articles into durable knowledge in your memory. This conversion requires minimum keyboard&mouse work: Input : electronic articles (e.g. col
#has-images #incremental_reading #supermemo
Using topics

Topics are marked in Contents with a green T icon (). Topics may be very long (entire articles) or very short (single sentences). This is how you work with topics:

  • read the topic from the top
  • if you find some interesting information, extract it (e.g. with Alt+X); the extract will form a new independent topic; the new topic will be shorter and will be handled in the same way as all other topics
  • decide how far you want to go into reading the topic depending on its priority and available time (e.g. interrupt fast, if you are in a hurry, or read it all, if the topic is of top importance)
  • if you finish reading the topic, execute Done! (e.g. Ctrl+Shift+Enter); this will delete the topic without deleting the material that it produced
  • only if the topic is as short as a single sentence, create cloze deletions (e.g. with Alt+Z)
  • return to reading the topic next time it comes for review

On longer topics you read and extract, on very short topics you generate cloze deletions.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

SuperMemo: Incremental reading (Basic level)
ocess. Once they are converted to items, they are often dismissed (i.e. ignored in learning) or done (i.e. deleted from the learning process altogether). Both Done! and Dismiss must be executed by the user (i.e. they are not automatic). <span>Using topics Topics are marked in Contents with a green T icon (). Topics may be very long (entire articles) or very short (single sentences). This is how you work with topics: read the topic from the top if you find some interesting information, extract it (e.g. with Alt+X); the extract will form a new independent topic; the new topic will be shorter and will be handled in the same way as all other topics decide how far you want to go into reading the topic depending on its priority and available time (e.g. interrupt fast, if you are in a hurry, or read it all, if the topic is of top importance) if you finish reading the topic, execute Done! (e.g. Ctrl+Shift+Enter); this will delete the topic without deleting the material that it produced only if the topic is as short as a single sentence, create cloze deletions (e.g. with Alt+Z) return to reading the topic next time it comes for review On longer topics you read and extract , on very short topics you generate cloze deletions . Items Item in SuperMemo is a piece of knowledge that you want to remember. It usually has a question&answer form. The main difference between an item and a topic is that an item act