Edited, memorised or added to reading queue

on 12-May-2020 (Tue)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 5049971248396

Tags
#38 #AMP #Cours #Facultaires #Gynécologie #Médecine
Question

FIV avec transfert embryonnaire

Le test de grossesse, systématique, est réalisé [...] jours après le transfert d'embryon ( [...] jours post-ponction dans la plupart des cas).

Answer

12 jours après le transfert

(15 jours post-ponction dans la plupart des cas)


statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
, etc. Les embryons surnuméraires peuvent alors être congelés ou vitrifiés sous réserve qu'ils soient de qualité satisfaisante morphologiquement. Le test de grossesse, systématique, est réalisé <span>12 jours après le transfert d'embryon (15 jours post-ponction dans la plupart des cas). En cas de positivité, il sera répété régulièrement jusqu'à un seuil de visibilité embryonnaire échog

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsSTAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PODATKU OD GIER PODMIOTÓW URZĄDZAJĄCYCH LOTERIE FANTOWE Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 75 i 78 Loteria fantowa, to gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe Podmioty urządzające są zobowiązane do: Składania naczelnikowi Urzędu Skarbowemu deklaracji, Obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne do 10 dnia następnego miesiąca Przedstawienia naczelnikowi Urzędu Skarbowego rozliczenia wyniku finansowego urządzanych gier, w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonej w zezwoleniu
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
OPODATKOWANIE PODATKIEM OD GIER POKERA ROZGRYWANEGO W FORMIE TURNIEJU GRY W POKERA Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 71 Przedmiot opodatkowania – udział w pokerze organizowanym w formie turnieju Podmiot podatku: Uczestnik turnieju, Podmiot urządzający turniej gry w pokera Obowiązek podatkowy - powstaje z chwilą przystąpienia do turnieju Podstawa opodatkowania – kwota wygranej pomniejszona o kwotę wpisowego Stawka podatku 25% Wypłata wygranej podmiot urządzający wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier Płatnik – podmiot urządzający turniej. Ma obowiązek złożyć do Urzędu Skarbowego deklarację dla podatku od gier i obliczyć, pobrać i wpłacić do Urzędu Skarbowego podatek za okresy miesięczne w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
TRYB ZAPŁATY PODATKU OD GIER Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 75 Zasada ogólna - Podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do: składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Podatnicy urządzający gry liczbowe są obowiązani, bez wezwania, do: obliczenia i zapłaty podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego, wstępnie za okresy dzienne (tzw. wpłaty dzienne) Wstępnych wpłat podatku od gier za okresy dzienne, podatnicy dokonują nie później niż w terminie 10 dni od dnia losowania. Wpłaty dzienne dokonane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane w deklaracjach podatkowych i stanowią zaliczkę na podatek od gier. Nadpłatę wpłat dziennych wykazaną w deklaracji podatkowej, podatnik rozlicza przy wpłatach dziennych za następne okresy rozliczeniowe, o ile nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych oraz nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Podatnik urządzający turniej gry pokera jest obowiązany jako płatnik do: złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwego urzędu skarbowego dla podatku od gier w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, za okresy miesięczne, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Podmiot urządzający turniej gry pokera wypłaca wygrane pomniejszone o kwotę podatku od gier. Podatnicy urządzający loterię fantową lub grę bingo fantowe, niezależnie od obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, są obowiązani do przedstawienia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, sporządzonego w oparciu o dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe w terminie 30 dni od dnia zakończenia gry określonego w zezwoleniu.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 5440023170316

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – [...];
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
10%

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
STAWKI PODATKU OD GIER Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; gry na automacie, gry

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440024743180

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – [...];
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
15%

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
STAWKI PODATKU OD GIER Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kośc

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440026316044

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • [...] – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
gry liczbowej

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
STAWKI PODATKU OD GIER Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty,

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440027888908

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry [...], gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
bingo pieniężne

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
PODATKU OD GIER Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry <span>bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgr

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440029461772

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i [...] – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
zaju działalności hazardowej i wynosi dla: loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i <span>pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%; zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnic

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440031034636

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • [...] z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty,

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
wej i gry bingo fantowe – 10%; loterii pieniężnej – 15%; gry liczbowej – 20%; gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%; <span>gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%; zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządz

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440032607500

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo [...] na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
zwierząt

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
kera – 25%; gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%; zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo <span>zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%; zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udziela

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440034180364

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż [...] na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości 2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
formie turnieju gry pokera – 50%; zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%; zakładów wzajemnych innych niż <span>zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%. Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440035753228

Question

STAWKI PODATKU OD GIER

Wysokość podatku jest uzależniona od rodzaju działalności hazardowej i wynosi dla:

 • loterii fantowej i gry bingo fantowe – 10%;
 • loterii pieniężnej – 15%;
 • gry liczbowej – 20%;
 • gry bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 25%;
 • gry na automacie, gry cylindrycznej, gry w kości, gry w karty, z wyłączeniem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – 50%;
 • zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 2,5%;
 • zakładów wzajemnych innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 12%.

Poza wskazanymi wyżej stawkami podatku w podatku od gier występuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości [...] miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie.

Answer
2000 zł

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ystępuje także podatek zryczałtowany, mianowicie podatnicy prowadzący działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranych uiszczają podatek od gier w formie zryczałtowanej w wysokości <span>2000 zł miesięcznie od gier urządzanych na każdym automacie. <span>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440038112524

Question

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu [...] w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
Answer
żetonami i pieniądzem gotówkowym

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
span> OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić: Księgi obrotu <span>żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne Księgi eksploatacji automatu do gier; ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier,

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440039685388

Question
salonie gry bingo pieniężne
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ZARDOWYCH Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić: Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, Księgi obrotu kartonami do gry w <span>salonie gry bingo pieniężne Księgi eksploatacji automatu do gier; ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocy

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440040733964

Question

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w [...]
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
Answer
salonie gry bingo pieniężne

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ZARDOWYCH Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić: Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, Księgi obrotu kartonami do gry w <span>salonie gry bingo pieniężne Księgi eksploatacji automatu do gier; ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocy

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440042306828

Question

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje [...] i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
Answer
podstaw opodatkowania

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
obowiązane prowadzić: Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne Księgi eksploatacji automatu do gier; ewidencje <span>podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych; rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru; dokume

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440043879692

Question

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr [...] w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
Answer
napiwków

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
eksploatacji automatu do gier; ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych; rejestr <span>napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru; dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe. <span>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 5440045452556

Question

OBOWIĄZKI EWIDENCYJNE PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE GIER HAZARDOWYCH

Ustawa z dnia 19.11.2009r. o grach hazardowych

Art. 78 Podmioty są obowiązane prowadzić:

 • Księgi obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
 • Księgi obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne
 • Księgi eksploatacji automatu do gier;
  • ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, według ustalonego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych;
  • rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru;
  • dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej [...].
Answer
loterii fantowej lub gry bingo fantowe

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
ego wzoru, w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych; rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru; dokumentację umożliwiającą rozliczenie wyniku finansowego urządzanej <span>loterii fantowej lub gry bingo fantowe. <span>

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsJeśli w okresie do momentu połączenia spółka przejmowana realizowała transakcje, skutkujące obowiązkiem złożenia informacji TPR, informacja ta powinna być sporządzona na podstawie danych tej spółki za okres do zamknięcia ksiąg, w terminie 9 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego. Wskaźniki należy w takim przypadku policzyć w oparciu o sprawozdanie finansowe tej spółki sporządzone na moment przejęcia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on
Flashcard 5440048336140

Question
Jeśli w okresie do momentu połączenia spółka przejmowana realizowała transakcje, skutkujące obowiązkiem złożenia informacji TPR, informacja ta powinna być sporządzona na podstawie danych tej spółki za okres do zamknięcia ksiąg, w terminie [...] po zakończeniu skróconego roku podatkowego. Wskaźniki należy w takim przypadku policzyć w oparciu o sprawozdanie finansowe tej spółki sporządzone na moment przejęcia.
Answer
9 miesięcy

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Open it
przejmowana realizowała transakcje, skutkujące obowiązkiem złożenia informacji TPR, informacja ta powinna być sporządzona na podstawie danych tej spółki za okres do zamknięcia ksiąg, w terminie <span>9 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego. Wskaźniki należy w takim przypadku policzyć w oparciu o sprawozdanie finansowe tej spółki sporządzone na moment przejęcia. <span>Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów?

Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

VAT należny od importu usług reklamowych - CzasopismaKsiegowych.pl
rzegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020 www.czasopismaksiegowych.pl PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE » III. PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE A A A VAT należny od importu usług reklamowych <span>Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów? Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły w dalszej części odpowiedzi. W obecnej rzeczywistości trudno prowadzić biznes bez wyraźnego zaznaczenia obecności firmy na rynku. Dlatego wielu przedsiębiorców część swoich ś
Flashcard 5440052268300

Question

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów?

[...]

Answer
Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów? <span>Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów <span>

Original toplevel document

VAT należny od importu usług reklamowych - CzasopismaKsiegowych.pl
rzegląd Podatku Dochodowego nr 9 (513) z dnia 1.05.2020 www.czasopismaksiegowych.pl PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE » III. PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE A A A VAT należny od importu usług reklamowych <span>Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie układania planów treningowych i dietetycznych. W celu pozyskiwania klientów nabywam usługi reklamowe świadczone przez zagraniczne firmy (Google i Facebook). Czy koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu usług, są kosztami uzyskania przychodów? Koszty nabycia usług reklamowych oraz VAT należny z tytułu importu tych usług mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły w dalszej części odpowiedzi. W obecnej rzeczywistości trudno prowadzić biznes bez wyraźnego zaznaczenia obecności firmy na rynku. Dlatego wielu przedsiębiorców część swoich śOdnośnie natomiast VAT należnego trzeba zauważyć, że generalnie nie jest on kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof). Jedynie na zasadzie wyjątku ustawodawca kwalifikuje go do kosztów uzyskania przychodów. I tak kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny:

 • w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,
 • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

VAT należny od importu usług reklamowych - CzasopismaKsiegowych.pl
e tych wydatków, gdyż organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślają, że dla zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów ważne jest, by był on właściwie udokumentowany. <span>Odnośnie natomiast VAT należnego trzeba zauważyć, że generalnie nie jest on kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof). Jedynie na zasadzie wyjątku ustawodawca kwalifikuje go do kosztów uzyskania przychodów. I tak kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny: w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości. W sytuacji, o której mowa w pytaniu istnieje możliwość zaliczenia VAT należnego do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w powołanym art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof
Flashcard 5440054889740

Question

Odnośnie natomiast VAT należnego trzeba zauważyć, że generalnie nie jest on kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof). Jedynie na zasadzie wyjątku ustawodawca kwalifikuje go do kosztów uzyskania przychodów. I tak kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny:

 • [...]
 • w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości.
Answer
w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług,

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
nia przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof). Jedynie na zasadzie wyjątku ustawodawca kwalifikuje go do kosztów uzyskania przychodów. I tak kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny: <span>w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, od nieodpłatnie przekaza

Original toplevel document

VAT należny od importu usług reklamowych - CzasopismaKsiegowych.pl
e tych wydatków, gdyż organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podkreślają, że dla zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów ważne jest, by był on właściwie udokumentowany. <span>Odnośnie natomiast VAT należnego trzeba zauważyć, że generalnie nie jest on kosztem uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof). Jedynie na zasadzie wyjątku ustawodawca kwalifikuje go do kosztów uzyskania przychodów. I tak kosztem uzyskania przychodów jest VAT należny: w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, jeżeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; kosztem uzyskania przychodów nie jest jednak podatek należny w części przekraczającej kwotę podatku od nabycia tych towarów i usług, która mogłaby stanowić podatek naliczony w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, w przypadku przekazania lub zużycia przez podatnika towarów lub świadczenia usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, od nieodpłatnie przekazanych towarów, obliczony zgodnie z odrębnymi przepisami, w przypadku gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług od przekazującego w określonej ilości lub wartości. W sytuacji, o której mowa w pytaniu istnieje możliwość zaliczenia VAT należnego do kosztów uzyskania przychodów na zasadach przewidzianych w powołanym art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b updof