Edited, memorised or added to reading queue

on 22-Oct-2018 (Mon)

Do you want BuboFlash to help you learning these things? Click here to log in or create user.

Flashcard 3415764765964

Question
In python, all built-in immutable types are [...] while all mutable types are not.
Answer
hashable

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsenriching themselves and exploiting the natives, deadly waves of flu, measles and other infectious diseases struck Mexico one after the other, until in 1580 its population was down to less than 2 million. 8 Two centuries later, on 18 January 1778, the British explorer Captain James Cook reached Hawaii. The Hawaiian islands were densely populated by half a million people, who lived in complete isolation from both Europe and America, and consequently had never been exposed to European and American diseases. Captain Cook and his men introduced the first flu, tuberculosis and syphilis pathogens to Hawaii. Subsequent European visitors added typhoid and smallpox. By 1853, only 70,000 survivors remained in Hawaii. 9 Epidemics continued to kill tens of millions of people well into the twentieth century. In January 1918 soldiers in the trenches of northern France began dying in their thousands from a particularly virulent strain of flu, nicknamed ‘the Spanish Flu’. The front line was the end point of the most efficient global supply network the world had hitherto seen. Men and munitions were pouring in from Britain, the USA, India and Australia.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3494615584012

Question
Domyślam się, że w takich chwilach odczuwasz zmęczenie, stres albo przygnębienie z całkiem innego powodu
Answer
[default - edit me]

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsCzasami wydzierasz się na dziecko tak, że gardło cię boli, bo przecież setki razy powtarzasz synowi, żeby nie popychał młodszej siostry w stronę kuchenki i nie ciągnął za uszy leciwego psa: „On cię UGRYZIE! I będziesz miał ZA SWOJE!”.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
GraphQL
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on


Parent (intermediate) annotation

Open it
GraphQL

Original toplevel document

Unknown title
ps us make the web dynamic and interactive. React: A code library (built with JavaScript) for building user interfaces. It’s the framework that Gatsby uses to build pages and structure content. <span>GraphQL: A query language; A programming language that allows you to pull data into your website. It’s the interface that Gatsby uses for managing site data. 💡 (Optional!) For a comprehensive i
Flashcard 3494938807564

Question
Na czym polega dziedziczenie ustawowe?
Answer
Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, kiedy spadk odawca nie pozostawił testamentu .

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsroszczeniem o zachowek
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
podatek od spadku w stawce 20%
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
III grupy podatkowej
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3495227428108

Question
Na czym polega dziedziczenie wprost?
Answer
Dziedziczenie spadku wprost polega na przyjęciu spadku bez ograniczeń, jeśli chodzi o odpowiedzialność za długi spadkowe.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsMama Magdy
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3495246302476

Question
Na czym polega dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza?
Answer
Dziedziczenie z tzw. dobrodziejstwem inwentarza polega na przyjęciu spadku z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsna wypadek śmierci jednego z rodziców Michała
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3495253380364

Question
Czy dziedziczenie ustawowe ma pierwszeństwo przed testamentem?
Answer
Nie. Jest dokładnie odwrotnie: dziedziczenie ustawowe działa właśnie wówczas, kiedy zrezygnujemy ze sporządzenia testamentu i nie spiszemy ostatniej woli.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfszapisem windykacyjnym
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
zapis zwykły
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
polecenie
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Testament to bardzo elastyczny instrument
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
testament wydrukowany z komputera i podpisany imieniem i nazwiskiem – jest w całości nieważny
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Testament możemy w każdym czasie odwołać lub zmienić.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
wadliwością testamentu
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
rocesy zmierzające do podważenia testamentu nie należą do łatwych ani tanich.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
osoby najbliższe zmarłemu, które w braku testamentu doszłyby do spadku z ustawy, mogą nabyć prawo do tzw. zachowku.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Planowanie spadkowe służy temu, by nie dopuścić do, sytuacji, w której testament okaże się nieważny lub też w ogóle znajdą się osoby, których interes w trakcie procesu przekazywania majątku z pokolenia na pokolenie nie zostanie uszanowany.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Uprawnieni mogą (mają prawo), ale nie muszą dochodzić jego zapłaty.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Dokonując obliczeń zachowku, uwzględnia się także zapisy windykacyjne oraz darowizny, które zmarły rozdawał za życia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Gdyby bowiem – trzymając się powyższego przykładu – ojciec przekazał dom wybranemu synowi jeszcze za życia na podstawie darowizny, a następnie zmarł, nie pozostawiwszy testamentu, pozostałym i tak należałaby się zapłata zachowku.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
ulga podatkowa
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Najbliższa rodzina to grupa I – stawka podatku to 7%.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Gdyby zatem rodzicowi przyszło do głowy przy pomocy testamentu powołać do spadku nie tylko syna, lecz także synową, syn – o ile złoży wniosek o przyznanie ulgi – podatku nie zapłaci. Synowa – już niestety tak.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
synową
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
dzieci
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Stawki oraz ulgi w podatku od spadków i darowizn są identyczne.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
umową dożywocia
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
darowizną
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
notariusz
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
o ile rzeczywiście doradza, a nie tylko pośredniczy w sprzedaży
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
wydziedziczenie
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
wydziedziczenie jest bezpodstawne
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Otwarcie spadku to termin prawniczy, który opisuje moment śmierci spadkodawcy.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

pdf

cannot see any pdfs
Flashcard 3495299255564

Question
[...] to termin prawniczy, który opisuje moment śmierci spadkodawcy.
Answer
Otwarcie spadku

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Otwarcie spadku to termin prawniczy, który opisuje moment śmierci spadkodawcy.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsFlashcard 3495300828428

Question
Otwarcie spadku to termin prawniczy, który opisuje [...].
Answer
moment śmierci spadkodawcy

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

Parent (intermediate) annotation

Open it
Otwarcie spadku to termin prawniczy, który opisuje moment śmierci spadkodawcy.

Original toplevel document (pdf)

cannot see any pdfsJeśli własność nieruchomości zostanie przekazana w drodze dożywocia – przeciwnie niż w przypadku darowizny – nigdy nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń z zachowku.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Umowa darowizny a umowa dożywocia - Strona 2 - Umowa darowizny - Darowizny - Infor.pl
odatkiem dochodowym, umowa dożywocia powoduje powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Wynosi on 2% i spoczywa na nabywcy własności nieruchomości. Spadek <span>Jeśli własność nieruchomości zostanie przekazana w drodze dożywocia – przeciwnie niż w przypadku darowizny – nigdy nie spowoduje możliwości dochodzenia roszczeń z zachowku. Kodeks cywilny w części poświęconej spadkom nie pozwala na to w przypadku innym niż darowizna. Dożywocie natomiast darowizną nie jest. Zobacz serwis: Darowizny Przydatne formularze onli
W skrajnych przypadkach - umowa może być rozwiązana.
statusnot read reprioritisations
last reprioritisation on suggested re-reading day
started reading on finished reading on

Umowa darowizny a umowa dożywocia - Strona 2 - Umowa darowizny - Darowizny - Infor.pl
9 – komplet 1 Jeśli wspólne mieszkanie jest utrudnione (z różnych przyczyn) - sąd może zamienić obowiązek opieki i zapewnienia mieszkania na rentę w wysokości odpowiadającej wartości świadczeń. <span>W skrajnych przypadkach - umowa może być rozwiązana. Dożywocie jest prawem obciążającym nieruchomość – ujawnianym w księdze wieczystej. Przysługuje dożywotnio (stąd nazwa) poprzedniemu właścicielowi – lub osobie przez niego wskazanej. rek
Flashcard 3497582791948

Question
In algorithms, why does the O in Big-O notation stand for?
Answer
Order of magnitude
^^ because we only care about the results as the size of the input gets really large

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497589607692

Question
In algorithms, if T, for time complexity of an algorithm (calculated as number of steps/operations), in relations to problem input size, n, is: 𝑇 (𝑛) = 5𝑛^2 + 27𝑛 + 1005
What is the big-O time complexity?
Answer
O(n^2)
^^^ because in big-O we take the most significant part of the time complexity and ignore the smaller/less significant bits, as they will become irrelevent as n gets larger.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497592753420

Question
In algorithms, if T, for time complexity of an algorithm (calculated as number of steps/operations), in relations to problem input size, n, is: 𝑇 (𝑛) = 5𝑛^2 + 27𝑛 + 1005.
Why do we then say the big-O time complexity is simply O(n^2)?
Answer
Because in Big-O (O for order magnitude), we only care about really large input sizes. And as n gets really big, the 5 in the 5n^2, and also the entire 27n+1005 parts of the time complexity become insignificant, compared to just the n^2 part.

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497595899148

Question
In algorithms, what is the Big-O time complexity of below algorithms (note: below code does nothing useful, it is just to test your Big-O knowledge):
a = 5
b = 6
c = 10
for i in range(n):
  for j in range(n):
    x = i * i
    y = j * j
    z = i * j
for k in range(n):
  w = a * k +45
  v = b * b
d = 33
In your answer, show how you get to the final answer (i.e. you should show the intermediate step before getting to final answer).
Answer
3n^2 + 2n + 4 = O(n^2)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497599044876

Question
In algorithms, when calculating the algorithms effeciency you need to always consider and do a trade-off analysis of two factors: time effeciency and [...] effeciency
Answer
space
^^ also acceptable answer: memory

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497602190604

Question
In algorithms, when determining algorithm effeciency, time effeciency is measure how?
Answer
counting the number of operations (using the most significant chuck as the Big-O time complexity, e.g. n^2 + n + 2 operations = O(n^2)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfsFlashcard 3497605336332

Question
In algorithms, when determining algorithm effeciency, space effeciency is measure how?
Answer
by looking at how much space the data structures you use to solve the problem take (e.g. if you use two arrays to solve problem, how much space do they take)

statusnot learnedmeasured difficulty37% [default]last interval [days]               
repetition number in this series0memorised on               scheduled repetition               
scheduled repetition interval               last repetition or drill

pdf

cannot see any pdfs